Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych za okres od 2 maja 2018 r. do 6 czerwca 2019 r.

18-09-2019
0
1942

 Zgodnie z art. 39 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 379. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. przedkładam Konferencji Episkopatu Polski sprawozdanie roczne z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych oraz przekazuję je do publikacji w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski”. 

Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych za okres od 2 maja 2018 r. do 6 czerwca 2019 r. (PDF)

BRAK KOMENTARZY