Święcenia kapłańskie w Poznaniu

23-05-2015

21 maja o godz. 16:00 arcybiskup Stanisław Gądecki metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzieli święceń kapłańskich dziewięciu diakonom Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

0
3230
fot. Waldemar Wylegalski
fot. Waldemar Wylegalski

Kapłani pełnią posługę jednoczenia chrześcijan z Bogiem, dlatego powinni mieć czas na rozwijanie własnej duchowości – przekonywał nowo wyświęconych księży abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzielił w katedrze w Poznaniu święceń prezbiteratu kapłanom archidiecezji poznańskiej.

Podczas Mszy św. połączonej z obrzędem udzielenia święceń, abp Gądecki rozważał słowa Chrystusa wzywające uczniów do jedności. Metropolita poznański zauważył, że Jezus modlił się za przyszły Kościół i przyszłe pokolenia wierzących, prosząc Ojca o jedność. – Nie jest to w pierwszym rzędzie modlitwa o jedność podzielonych chrześcijan, ale o jedność chrześcijan z Ojcem – mówił abp Gądecki.

​ Zdaniem metropolity poznańskiego to właśnie kapłan jest na służbie jedności. – W Kościele Chrystusowym misja duszpasterska, kapłańska posługa miłości zbawczej, została powierzona prezbiterom, którzy wraz z nią przyjmują na siebie szczególną troskę o zbawienie drugich, o prawdę, miłość i świętość całego ludu Bożego, o duchową jedność Kościoła – zauważył abp Gądecki.

Zwracając się do kandydatów do kapłaństwa metropolita poznański zaznaczył, że księża, realizując misję zbawczą na różnych drogach, powinni zawsze zachować wewnętrzną jedność własnego życia, na którą składają się komunia z Chrystusem, asceza i duchowość.

– Jest ważne, aby zjednoczenie z Chrystusem stało się żywe w świadomości, a w ten sposób także w działaniu – mówił abp Gądecki. – Asceza kapłańska nie może być postawiona obok pracy duszpasterskiej, jakby chodziło o zadanie dodatkowe, kolejny obowiązek, który jeszcze bardziej przeładowuje mój dzień – zaznaczył metropolita poznański.

Abp Gądecki przekonywał, że kapłan w działaniu uczy się przekraczać samego siebie, a w celebracji sakramentów ubogaca się wewnętrznie. – Mieć czas dla Boga, by osobiście i wewnętrznie przebywać przed Nim, jest priorytetem duszpasterskim – podkreślił metropolita poznański.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył też, iż owocem jedności kapłana z Chrystusem jest zdolność odczuwania więzi z braćmi w wierze, dostrzeganie w prezbiterium diecezji prawdziwej rodziny, zdolność odkrywania w drugim człowieku tego, co jest w nim pozytywne.

Święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej przyjęło z rąk abp. Gądeckiego dziewięciu diakonów. Po uroczystej Mszy św. w rezydencji arcybiskupa poznańskiego neoprezbiterzy otrzymali dekrety kierujące ich na placówki wikariuszowskie w parafiach w Brodach Poznańskich, Gostyniu, Lesznie, Obornikach, Przemęcie, Rakoniewicach, Rawiczu i Tulcach.

>>Weźmij dary ludu świętego, które masz ofiarować Bogu. Rozważaj, co będziesz czynił, naśladuj to, czego będziesz dokonywał, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża<< (Z Obrzędu święceń kapłańskich).

Módlmy się za neoprezbiterów!

>>Przeczytaj sprawozdanie ze święceń

>>Tekst homilii

(fot. Waldemar Wylegalski)

 

>>Więcej zdjęć

BRAK KOMENTARZY