Centrum Ochrony Dziecka, stanowiące ważny element systemu ochrony małoletnich w Kościele w Polsce, obchodzi w tym roku 10. rocznicę powstania. Z tej okazji 25 kwietnia na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie odbędzie się sympozjum nt. „Zbrodnia czynów pedofilnych. Aspekty społeczne, terapeutyczne i prawne”. Na wydarzenie można się rejestrować do 10 kwietnia. Sympozjum patronatem honorowym objął m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Centrum Ochrony Dziecka zostało powołane w 2014 roku. Jego dyrektorem jest o. Adam Żak SJ, koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży. Działalność Centrum, od początku jego istnienia, skierowana była na wspieranie tworzenia struktur interwencji i prewencji przez profesjonalne kształcenie osób zaangażowanych w ochronę dzieci i młodzieży. W tym celu, oprócz licznych szkoleń, od 2016 roku na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie prowadzone są studia podyplomowe „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży”.

W organizowanym w Krakowie z okazji 10-lecia Centrum Ochrony Dziecka sympozjum pod tytułem „Zbrodnia czynów pedofilnych. Aspekty społeczne, terapeutyczne i prawne” wezmą udział wybitni specjaliści zajmujący się ochroną dzieci przed przemocą seksualną. W wydarzeniu, na które się można rejestrować do 10 kwietnia, będzie można uczestniczyć stacjonarnie lub zdalnie. Sympozjum patronatem honorowym objęli abp Wojciech Polak, Prymas Polski, mec. Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka oraz prof. Tomasz Homa, Rektor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Tematyka sympozjum związana jest bezpośrednio z zagadnieniem, w które COD jest zaangażowane w sposób szczególny. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu osób małoletnich wymaga zaangażowania różnych środowisk i podejścia interdyscyplinarnego. Program konferencji podzielony jest na trzy części. W panelu społecznym zostaną omówione czynniki ryzyka wystąpienia przemocy seksualnej, skala zjawiska i możliwe działania profilaktyczne. Temat ten podejmą prof. Małgorzata Kowalczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Monika Sajkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mgr Sławomir Nowotny z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz dr Krzysztof Biel SJ. W części terapeutycznej omówione zostaną skutki wykorzystywania seksualnego oraz możliwe sposoby wsparcia osób skrzywdzonych. Referaty wygłoszą i w dyskusji wezmą udział dr Barbara Smolińska z Pracowni Dialogu, prof. Bogdan de Barbaro z Fundacji Na Szlaku oraz dr Jacek Prusak SJ. Natomiast w panelu prawnym, którym pokieruje prof. Hanna Suchocka, podjęta zostanie refleksja nad tym, jak osoba skrzywdzona jest chroniona w prawie państwowym i kościelnym. Temat ten omówią mec. Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, prof. Paweł Wiliński, sędzia Sądu Najwyższego i profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także ks. dr Jan Dohnalik, ekspert od prawa kanonicznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wszelkie informacje i link do rejestracji można znaleźć na stronie internetowej Centrum Ochrony Dziecka https://cod.ignatianum.edu.pl

Link do informacji o sympozjum:

https://cod.ignatianum.edu.pl/sympozjum-zbrodnia-czynow-pedofilnych-aspekty-spoleczne-terapeutyczne-i-prawne/

COD/ BP KEP

Grafika ilustracyjna: www.fsj.org.pl