Tarnów: Ks. prał. Stanisław Salaterski i ks. prał. Jan Piotrowski – biskupami pomocniczymi

14-12-2013

Warszawa, 14 grudnia 2013 r.

1571

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

 N. 4081/13

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował biskupami pomocniczymi diecezji tarnowskiej:

– ks. prał. Stanisława Salaterskiego, proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, przydzielając mu stolicę tytularną Tigillava;

– ks. prał. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti.

Warszawa, 14 grudnia 2013 roku.