20. rocznica podpisania wspólnej deklaracji o chrzcie oraz 450-lecie ugody sandomierskiej znalazły się w centrum konferencji prasowej przed Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, zorganizowanej przez Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu i Polską Radę Ekumeniczną. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie od 18 do 25 stycznia 2020 roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2).

 Bp Jerzy Samiec, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, nawiązał do 20. rocznicy podpisania wspólnej deklaracji o uznaniu chrztu świętego pomiędzy Kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej pt. „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”. „W ciągu tych dwudziestu lat nie wypracowaliśmy dokumentu, który byłby podobnej rangi” – zauważył bp Samiec i podkreślił, że „nasze relacje są bardzo przyjacielskie”.

 Bp Krzysztof Nitkiewicz, Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu i ordynariusz sandomierski, nawiązał z kolei do 450-lecia ugody sandomierskiej, która była pierwszym aktem ekumenicznym na świecie. Przed 450 laty polscy protestanci – luteranie, kalwiniści, bracia czescy – uznali wzajemnie swoje konfesje jako prawowierne, uznali ważność obrzędów religijnych i postanowili odbywać wspólne synody. „Jest to model jedności, który jest ciągle aktualny. Nasi poprzednicy wypracowali pewne modele bycia ze sobą, które są nadal aktualne” – zaznaczył bp Nitkiewicz.

Natomiast ks. Grzegorz Giemza, Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, ogłosił, że w maju b.r. odbędzie się w Supraślu konferencja krajowych organizacji ekumenicznych organizowana w ramach Konferencji Kościołów Europejskich, która skupia 114 Kościołów Europy (prawosławne, starokatolickie, protestanckie).

Z kolei ks. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu, przedstawił tematykę tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, która została przygotowana przez chrześcijan z Malty. „Wybrali oni jeden z najbarwniejszych fragmentów Nowego Testamentu – ostatnie dwa rozdziały dziejów apostolskich, które mówią o podróży morskiej św. Pawła Apostoła, o katastrofie statku, który się rozbił na Malcie, o gościnności Maltańczyków i o tym, jak tam Ewangelia była głoszona”.

Centralne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędą się 23 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim pod wezwaniem Świętej Trójcy w Warszawie. Kazanie wygłosi Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce(17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia).

Prof. Jan Grosfeld, członek Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem zauważył, że „święty Paweł mówi bardzo pięknie i to jest słowo zawsze ważne, że chrześcijanie nie tylko są zakorzenieni w judaizmie, ale że jesteśmy dziczką oliwną zaszczepioną w dziczkę prawdziwą”. Przypomniał, że w tym roku główne obchody Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia w Gnieźnie.

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk, członek Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i Współprzewodnicząca (ze strony katolickiej) Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów opowiedziała o obchodzonym po raz 20. Dniu Islamu. Tematem tegorocznego Dnia będzie hasło: „Chrześcijanie i muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa”. Centralne obchody odbędą się 26 stycznia w Kolegium Bobolanum w Warszawie.

BP KEP

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - Konferencja prasowa - 13 I 2020 r.