We wszystkich parafiach w Polsce i wśród Polonii od niedzieli 23 lutego do soboty 29 lutego trwa 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jego hasłem są słowa: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach.

Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy tych, którzy nie przestrzegają Bożych praw i poniżają swoją godność. Celem praktyk pokutno-wynagradzających jest wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. „Palącą sprawą jest wyproszenie łaski nawrócenia dla gorszycieli dzieci i młodzieży, którzy mają na celu demoralizowanie przez reklamę alkoholu, filmy, szkolenia, warsztaty i uliczne manifestacje. Wierzący i praktykujący chrześcijanin troszczy się o los bliźnich w kontekście życia wiecznego” – czytamy na stornie internetowej Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Zespół przygotował specjalne Vademecum, w którym znajdują się materiały pomocne w przeprowadzeniu Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zostały one opracowane w oparciu o nauczanie Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

>>VADEMECUM (pdf)

W wielu parafiach w ostatnie dni karnawału organizuje się czterdziestogodzinne nabożeństwo eucharystyczne, w którego ramach odprawiana jest adoracja przebłagalna za grzechy związane z nałogami. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest czasem refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych, uzależnieni są od innych środków odurzających czy zniewoleni są w inny sposób.

W parafiach jest to szczególny czas, aby podjąć pracę nad stworzeniem różnych grup trzeźwościowych i zachęcić wiernych do wstępowania w ich szeregi. „Warto podjąć wysiłek, aby powstały wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jeśli w parafii nie ma jeszcze Księgi Trzeźwości, powinno się ją założyć” – czytamy na stronie Zespołu.

www.kongrestrzezwosci.pl/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY