Od 15 września do 15 października w Polsce trwa zorganizowany przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu Czas dla Stworzenia. Jest to cykl spotkań i celebracji liturgicznych nawiązujących do obchodzonego na początku września Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia oraz promujących treści zawarte w encyklice Ojca Świętego Franciszka Laudato si’.

Ziemia, nasz wspólny dom „protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił – napisał papież Franciszek w encyklice poświęconej ekologii. Te treści przypominają organizatorzy Czasu dla Stworzenia. Spotkania organizowane od 15 września do 15 października mają uświadomić jak największej ilości osób, że ziemia jest dla nas wielkim darem, ale też ogromnym zadaniem.

Celem Czasu dla Stworzenia jest również skłonienie do odpowiedzi na pytania o to, jak dbamy o świat, w którym żyjemy? Czy chcemy, aby był piękny i bogaty w różne formy życia? Jak zachowujemy się wobec przyrody, wobec roślin i zwierząt? Czy wiemy, jakie niebezpieczeństwa przynosi innym stworzeniom każde nasze bezmyślne, nieodpowiedzialne postępowanie? – Chcemy zatem, dziękując za Stworzenie przepraszać za nasze grzechy i prosić Dobrego Boga o Jego miłosierdzie – podkreśla o. Stanisław Jaromi OFMConv z Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

Celebracje związane z modlitwą o ochronę stworzenia odbyły się już m.in. w parafii Dąbrówki koło Łańcuta, w Rzeszowie, Skołoszowie koło Przemyśla i Jeleśnej koło Żywca. Zaplanowano je również w Warszawie, Krakowie, Słubicach i Nowym Targu. Na dwa dni przed liturgicznym wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu, 2 października będzie miała miejsce m.in. celebracja w pokamedulskim kościele w Lasku Bielańskim w Warszawie, po Mszy św. o godz. 9.00. Tego samego dnia o godz. 14.00 w ramach Dnia św. Franciszka odbędzie się spotkanie na ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie. Natomiast 3 października nabożeństwo Słowa będzie miało miejsce po Mszy św. o godz. 18.00 w krakowskiej bazylice jezuitów przy ul. Kopernika. Organizatorzy spotkań zachęcają do włączenie się w obchody oraz do organizowania ich w lokalnych społecznościach. Propozycje celebracji można znaleźć na stronie www.swietostworzenia.pl.

Dni-stworzenia2016b

Zobacz też:

Treść encykliki Laudato si’

Pierwsza monografia o encyklice Laudato si’

BRAK KOMENTARZY