Światowy Dzień Misyjny obchodzony w przedostatnią niedzielę października (w tym roku 23 października) rozpoczął w Polsce cały Tydzień Misyjny. W tym czasie organizowane są wydarzenia uwrażliwiające na potrzeby misji oraz przypominające o powszechnym powołaniu do głoszenia Ewangelii. Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały na ten czas specjalne materiały upowszechniające wiedzę na temat misji. 

Na mocy sakramentu chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami, co przypomniał papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio – podkreślił bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, zapowiadając 96. Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny. Bp Piotrowski zwrócił uwagę, że październik jest miesiącem Maryjnym, ale także misyjnym. Zauważył, że Pan Jezus posyłając apostołów zlecił im przede wszystkim świadectwo wiary, które wynika z głoszonej Dobrej Nowiny. „Należy pamiętać o nakazie misyjnym z Ewangelii św. Mateusza: +Idźcie i nauczajcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego+. W nim zawiera się cała teologia tego polecenia. Kościół wierny poleceniu Chrystusa głosi Ewangelię i nie przestaje jej głosi w XXI wieku. Jest dziełem całego Kościoła i wszystkich ochrzczonych” – zaznaczył.

O tym, że osoba Jezusa musi być zawsze w centrum świadectwa i aktywności ewangelizacyjnej przypomniał na Jasnej Górze, 23 października wieczorem, podczas Apelu Jasnogórskiego, ks. Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Zawierzył on Matce Bożej Jasnogórskiej sprawy misji i misjonarzy. – Uczymy się od Ciebie jak nieść Chrystusa na rękach i jak go wpierw przyjmować sercem – powiedział w rozważaniu apelowym, podkreślając, że „bez modlitwy i zawierzenia nic nie zdołamy uczynić”.

>>Więcej
>>Materiały prasowe 
>>Papieskie Dzieła Misyjne

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku obchodzony jest po raz 96.

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się regularnie od pontyfikatu Pawła VI.

>>Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny

Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata,
również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary.

Projekty sfinansowane przez Papieskie Dzieła Misyjne (PDRW) z Polski w roku 2022
Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w roku 2022 sfinansowały projekty na kwotę 1 024
202,71 USD, z czego 805 153,97 USD przeznaczono na projekty w krajach kontynentu
afrykańskiego i azjatyckiego, a 219 048,74 USD na pomoc w utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla kleryków misyjnych i sióstr zakonnych. Całkowita kwota przeznaczona na projekty realizowane w Afryce (Burundi i Liberia) wynosiła 621 335,74 USD.

PDM/ BP KEP

fot. Marta Socha

BRAK KOMENTARZY