Tydzień Miłosierdzia – szkołą chrześcijańskiej formacji serca

05-10-2012
1148

Z apelem o niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza poprzez struktury Caritas w Polsce zwrócili się do wiernych biskupi zgromadzeni 2 i 3 października na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu. Przed Tygodniem Miłosierdzia wyrazili też wdzięczność wszystkim wspierającym działania Caritas.

”Tydzień Miłosierdzia jest szkołą chrześcijańskiej formacji serca, podkreśla duchowy wymiar dobroczynności, staje się sposobnością do dawania świadectwa i dzielenia z bliźnimi dóbr duchowych i materialnych” – napisali polscy biskupi w komunikacie po 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu, która obradowała na początku października w Warszawie. „Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka trzeba zaczynać od dziecka” – podkreślał przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik po zakończeniu obrad. Jak zaznaczyli biskupi, w ubiegłym roku dzięki życzliwości darczyńców Caritas Polska sfinansowała liczne projekty w kraju i poza jego granicami łącznie za 153 mln złotych, m.in. na pomoc poszkodowanym na Haiti i Sri Lance.

Zachęta do wspierania działalności charytatywnej jest zapowiedzią 68. Tygodnia Miłosierdzia. Będzie on obchodzony od 7 do 14 października pod hasłem „Kościół domem miłosierdzia”. Celem Tygodnia jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych.

Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia zaangażowane są w sposób szczególny Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne. Na terenie diecezji w tym czasie przeprowadzana są zbiórki pieniężne, z których środki są przeznaczane na ich działalność statutową.

W tym roku z okazji Tygodnia Miłosierdzia Caritas proponuje wiernym, a szczególnie pracownikom instytucji charytatywnych i wolontariuszom, by codziennie uczestniczyli w Eucharystii. Towarzyszy temu zachęta, by przypominać w tych dniach przesłanie miłości miłosiernej, jakie wypływa z sakramentów świętych. I tak, w niedzielę rozpoczynającą 68. Tydzień Miłosierdzia będzie to rozważanie znaczenia chrztu świętego, który gwarantuje dostęp do nieskazitelnej miłości samego Boga. W poniedziałek mamy rozważać sakrament bierzmowania i wspierać modlitwą dzieci i młodzież. We wtorek zaplanowano modlitwę o jedność wspólnoty Kościoła i dziękczynienie za Eucharystię. Środa będzie dniem troski o chorych i niepełnosprawnych, a czwartek przypomnieniem ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Piątek przypomni o przesłaniu miłości miłosiernej płynącej z sakramentu pokuty i pojednania. W sobotę natomiast wierni podejmą refleksję nad sakramentem małżeństwa oraz będą się modlić za małżonków.

Tydzień Miłosierdzia obchodzony jest w Kościele w Polsce od 1945 r. Dotychczas obchodziliśmy go w październiku. Od przyszłego roku, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, będzie się on rozpoczynał w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, tj. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W 2013 r. przypada ona 7 kwietnia.