Uczcijmy pamięć o Polskim Państwie Podziemnym

26-09-2014

Wywieszenie flag narodowych i spotkania z kombatantami to niektóre ze znaków pamięci o Polskim Państwie Podziemnym. 27 września mija 75. rocznica jego powstania. Instytut Pamięci Narodowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zachęcają, aby włączyć się w ogólnopolską akcję upamiętnienia tego wydarzenia. Apel poparł m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

0
1405

„My z niego wszyscy…” to hasło ogólnopolskiej akcji upamiętnienia 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Do włączenia się w nią  zachęca Instytut Pamięci Narodowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Organizatorzy proszą o wywieszenie 27 września flag narodowych, uczczenie rocznicy w szkołach, organizowanie spotkań z kombatantami, włączenie się w uroczystości instytucji kultury, organizacji społecznych i harcerstwa. Jako pomoc w przygotowaniu przedsięwzięć rocznicowych mogą służyć materiały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Można tu znaleźć m.in. propozycję scenariusza obchodów w szkole, informacje o wystawach o Polskim Państwie Podziemnym, a także faksymile „Testamentu Polski Walczącej” i materiały filmowe.

„Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale  stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury” – pisze w liście otwartym z okazji rocznicy prezes IPN Łukasz Kamiński.

Tworzenie Podziemnego Państwa Polskiego wspierał m.in. Kościół katolicki. Partyzantom i członkom konspiracji często towarzyszyli kapelani. Pomocy udzielały m.in. siostry zakonne, a plebanie i klasztory były schronieniem dla poszukiwanych przez okupantów osób. Zarówno wierni świeccy, jak i duchowni pielęgnowali postawy patriotyzmu i przywiązania do wolności i niepodległości. Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego będzie zatem również okazją do wspomnienia ofiary, jaką poniósł w latach II wojny światowej Kościół w Polsce.

Inicjatywę upamiętnienia 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego popiera przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Przyłącza się w ten sposób do apelu organizatorów o to, by jak najszerzej włączyć się w obchody święta Polski Podziemnej i aktywnie wziąć udział w uroczystościach. Ważna w tym dniu będzie też refleksja i modlitwa w intencji poległych i zmarłych bohaterów Polski Podziemnej.

Zobacz też:
Materiały edukacyjne i informacyjne na stronie www.pamiec.pl
List otwarty prezesa IPN

Relacje świadków:

O strukturach Polskiego Państwa Podziemnego:

O postawie młodego pokolenia i o patriotyzmie:

O Witoldzie Pileckim w Auschwitz – zasady konspiracji:

 >>Więcej

BRAK KOMENTARZY