Tożsamość Kościoła poznańskiego w dużej mierze zależy od jego historii – powiedział abp Stanisław Gądecki podczas wizyty wybitnych historyków w rezydencji arcybiskupów poznańskich. Spotkanie odbyło się 12 września 2018 roku z okazji wydania pierwszego tomu „Dziejów Archidiecezji Poznańskiej”.

Liczącą blisko 700 stron publikację wręczyli abp. Gądeckiemu ‒ „jako pierwszemu czytelnikowi” – mediewiści, prof. Józef Dobosz, redaktor czterotomowej serii, i prof. Tomasz Jurek, autor pierwszego tomu pt. „Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich”.

„Książka to próba nowego wyłożenia początków biskupstwa poznańskiego, które miały charakter bardzo dynamiczny” – mówił w rozmowie z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski prof. Jurek.

„Każda kolejna strona tego trudnego do przecenienia dzieła wydobędzie z mroków dziejów wiele zapomnianych faktów i przywoła rozmaite postaci, które w wielowiekowym łańcuchu pokoleń stanowiły w swoim czasie niezbędne ogniwo, aby przekazywany w Kościele dar wiary dotarł dzisiaj także do nas” – napisał w słowie wstępnym do książki abp Gądecki.

Prof. Dobosz w przedmowie do pierwszego tomu serii wyjaśnia, że powstaje ona z inicjatywy metropolity poznańskiego, który podjął „próbę zainteresowania poznańskich znawców przeszłości przygotowaniem syntetycznego ujęcia historii arcybiskupstwa”.

W kolejnych tomach ukazane zostaną dzieje diecezji w czasach nowożytnych, dzieje archidiecezji w latach 1793-1919 i dzieje archidiecezji w XX i na początku XXI wieku.

Arcybiskup Metropolita Poznański podarował historykom najnowszy rocznik Konferencji Episkopatu Polski, wymieniający 153 biskupów. „W średniowieczu było ich znacznie mniej” – dodali z uśmiechem mediewiści.

www.archpoznan.pl

BRAK KOMENTARZY