Uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzimy w niedzielę 8 XII

03-12-2013

Mimo, że w tym roku 8 grudnia przypada w niedzielę, może być wówczas obchodzona uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Episkopat Polski dostał na to zgodę Stolicy Apostolskiej.

2579

Kiedy w kalendarzu liturgicznym uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP wypada w  niedzielę,  zgodnie z przepisami liturgicznymi obchody tej uroczystości powinny być przesunięte na pierwszy dzień wolny. W bieżącym roku wypada właśnie zbieżność II Niedzieli Adwentu z uroczystością, która powinna być przeniesiona na poniedziałek 9 grudnia 2013 r. Episkopat Polski zwrócił się jednak do Stolicy Apostolskiej z prośbą, by dla dobra duchowego wiernych świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w niedzielę. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na to, zalecając jednocześnie, by nie pomniejszyć znaczenia niedzieli okresu Adwentu. Ma się to wyrazić m.in. poprzez zachowanie drugiego czytania z II Niedzieli Adwentu i nawiązania do trwającego okresu liturgicznego w homilii.

Jak zaznacza bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Stolica Apostolska zezwoliła, by za każdym razem, gdy zachodzi zbieżność  uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP i niedzieli Adwentu to Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o obchodzeniu uroczystości w niedzielę.

Kopia dekretu