10 grudnia wspominana jest Matka Boża Loretańska. Mszy św. w polskim Loretto przewodniczył bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy ełcki, który w swoim herbie ma figurę Matki Bożej Loretańskiej.

Bp Zalewski w homilii zaznaczył m.in., że kto walczy z rodziną, walczy z radością życia i równowagą życia.
Bezpośrednim przygotowaniem i wprowadzeniem do Eucharystii był Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny w wykonaniu sióstr loretanek.

W sanktuarium loretańskim, w polskim Loretto znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej Loretańskiej, która jest wierną kopią figury Madonny Loretańskiej z Domku Loretańskiego we włoskim Loreto.

„W Loreto rozważamy i odkrywamy na nowo narodziny Chrystusa – Słowa Bożego, i Jego ziemskie życie, pokorne i ukryte, życie dla nas i z nami” – powiedział przed laty św. Jan Paweł II.
Dzień ten jest także świętem patronalnym Rodziny Loretańskiej, powstałej 23 lata temu przy tutejszym Sanktuarium, którą reprezentują dziś osoby świeckie, ale także kapłani i siostry zakonne – zaznaczyła s. Brygida Olędzka, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. – Są i inni wierni, którzy w tym miejscu przeżywają swoją głębszą wieź z Kościołem oraz oddają cześć Matce Słowa Wcielonego. Maryja w czczonym przez nas tu wizerunku, odwołuje nas do domu Świętej Rodziny z Nazaretu, stąd Sanktuarium w Loreto, łącząc wiele tajemnic życia Bożego, staje się domem Bożym, do którego przychodzimy z naszymi doczesnymi sprawami. Loreto bowiem to Sanktuarium Słowa Wcielonego, Ducha Świętego, Niepokalanej, ukrytego życia Chrystusa, ale także życia rodzinnego, uświęconej pracy i pojednania, Sanktuarium „Niech mi się stanie”, ludzi chorych i tych, co są w drodze – powiedziała s. Brygida Olędzka.

Członkowie Rodziny Loretańskiej od beatyfikacji bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego co miesiąc podejmują czuwania nocne. Swoją modlitwą wspierają świat w istnieniu.

s. Wioletta Aneta Ostrowska
asystentka generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek