Pragniemy dziś dziękować za długie, piękne, bogate w wiarę i miłość życie bp. Ryszarda Karpińskiego. Dobrze i pięknie zapisał się w dziejach archidiecezji lubelskiej i Kościoła w Polsce – powiedział abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który 13 stycznia przewodniczył Mszy św. pogrzebowej śp. bp. Ryszarda Karpińskiego. W ostatniej drodze emerytowanemu biskupowi pomocniczemu archidiecezji lubelskiej towarzyszyli licznie zgromadzeni biskupi, kapłani, siostry zakonne oraz mieszkańcy Lublina.

Na początku Mszy św. bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski odczytał list, który na ręce abp. Stanisława Budzika przesłał Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. W słowie skierowanym do rodziny Zmarłego oraz duchownych i wiernych archidiecezji kard. Parolin przekazał zapewnienie o „wyrazach Ojcowskiej bliskości Ojca Świętego Franciszka ze wszystkimi uczestnikami liturgii pogrzebowej”. „Ojciec Święty dziękuje Bogu za gorliwą posługę śp. bp. Ryszarda, którą podejmował dla dobra Kościoła” – napisał w liście Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

Abp Józef Michalik, arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej, w homilii zwrócił uwagę na oddaną służbę śp. bp. Karpińskiego, którą pełnił dla ludzi i Kościoła. „Stajemy dziś przy trumnie człowieka obdarzonego pełnią kapłaństwa, który w pełni ujawniał swe bogate człowieczeństwo. A darów ludzkich otrzymał niemało. Był zresztą ich świadomy” – powiedział abp Michalik.

Arcybiskup senior przypomniał zebranym w lubelskiej archikatedrze m.in. o tym, że śp. bp Ryszard Karpiński był wychowawcą kleryków i przyjacielem kapłanów, których wspierał ale przede wszystkim pozostawał oddany sprawom duszpasterstwa emigrantów, które pierwotnie powierzyła mu Stolica Apostolska. „Tej misji pozostał wierny przez całe życie, koncentrując się z czasem szczególnie na duszpasterstwie wśród Polaków przebywających poza krajem ojczystym” – podkreślił abp Michalik.

„Był wizytówką i chlubą archidiecezji lubelskiej, ale mógł stać się tak pomocnym i skutecznym sługą Bożych i ludzkich spraw dzięki życzliwości i pomocy ludzi, wśród których żył” – akcentował abp Michalik.

 

Po Mszy św. pogrzebowej ciało Zmarłego złożono w kryptach kościoła pw. św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej 9.

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Ryszarda Karpińskiego rozpoczęły się w piątek, 12 stycznia, Mszą św. żałobną w archikatedrze lubelskiej, której przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak.

Bp Ryszard Karpiński zmarł 5 stycznia 2024 roku. Przeżył 88 lat, w tym 64 lata w kapłaństwie i 39 w biskupstwie.

BP KEP

______________________________________

Śp. bp Ryszard Karpiński

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej
doktor teologii

urodzony – 28 grudnia 1935 r. w Rudzienku k. Lubartowa
święcenia prezbiteratu – 19 kwietnia 1959 r. w Lublinie
mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej (tyt. Minervino Murge) – 24 sierpnia 1985 r.
święcenia biskupie – 28 września 1985 r. w Lublinie
dewiza biskupia: Viatoribus fer auxilium – Podróżującym nieść pomoc

praca w Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migracji i Podróżujących – w latach 1971-1985
przewodniczący Komisji KEP ds. Duszpasterstwa Turystycznego – w latach 1988-1998
delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za Granicą – w latach 2003-2008
emeryt (senior) – do 1 stycznia 2012 r.

więcej: https://archidiecezjalubelska.pl/biskupi/rkarpinski/

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Ryszarda Karpińskiego, 12-13 stycznia 2024 r.