W Niedzielę Dobrego Pasterza Papieskie Dzieła Misyjne i Zgromadzenie Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza ruszają ze wspólnym projektem pomocy dla kleryków z krajów misyjnych pt. „Powołanie utkane na miarę”.

„Sąsiedztwo Papieskich Dzieł Misyjnych i klasztoru Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza zaowocowało tym, że chcemy wspólnie promować współpracę na rzecz misji. Siostry powołane są do tego, aby ukazywać piękno Eucharystii, kapłaństwa i liturgii. PDM organizują pomoc duchową i materialną dla młodych Kościołów na misjach, szczególnie dla kleryków misyjnych” – wyjaśnia ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM w Polsce.

„Każde powołanie, szczególnie kapłańskie, jest bliskie naszym sercom i otaczamy je troską zarówno duchową, jak i materialną. Włączając się we współpracę z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, pragniemy dać wyraz naszemu misyjnemu zaangażowaniu w dzieło Kościoła i przybliżyć możliwość realizacji powołania tym, którzy usłyszeli w sercu wezwanie Boże. Bo przecież dla Królestwa Bożego nie ma granic ani odległości nie do pokonania. W pełnym miłości Sercu Jezusa Mistrza wszyscy jesteśmy sobie bliscy i wzajemnie za siebie odpowiedzialni” – dodaje s. Beata Kozłowska PDDM.

Jeden z charyzmatów Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza polega na tym, że szyją piękne szaty liturgiczne, sutanny, kapłańskie koszule i komże. Apostolstwo Sióstr polega również i przede wszystkim na modlitwie, Siostry modlą się za tych, dla których szykują szaty liturgiczne. Jak dodaje dyrektor krajowy PDM, „Bardzo nam zależy, żeby zwrócić uwagę, że klerycy w krajach misyjnych najbardziej potrzebują właśnie naszej modlitwy”, dlatego akcja nosi tytuł «Powołanie utkane na miarę»”.

„Nasz założyciel, bł. Jakub Alberione, zawsze łączył działalność z modlitwą. Według niego tylko wtedy to, co robimy, można nazwać apostolstwem, czyli dawaniem Jezusa światu” – dodaje s. Aleksandra Szyborska PDDM.

Siostry przez rok, od Światowego Dnia Modlitw o Powołania, będą przekazywać 1% zysku ze sprzedaży koszul kapłańskich i komeż na formację kleryków z Madagaskaru i Peru. Uczennice Boskiego Mistrza pełnią posługę eucharystyczno-kapłańsko-liturgiczną, więc akcja „Powołanie utkane na miarę” wpisuje się w charyzmat ich zgromadzenia.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce na stałe wspierają dwa seminaria na misjach – Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne św. Jana Marii Vianneya w diecezji Moramanga na Madagaskarze oraz Wyższe Seminarium Duchowne św. Augustyna w Wikariacie Apostolskim Iquitos w Peru. W roku 2020 na pomoc dla seminariów misyjnych PDM w Polsce przekazały 76 603,69 USD.

www.missio.org.pl

www.pddm.pl

as/pdm / BP KEP

Fot. PDM