Tydzień Modlitw o Powołania, 24. Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania na Jasną Górę oraz sposób działania duszpasterstwa powołań podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie – znalazły się wśród głównych tematów spotkania Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, która 12 kwietnia br. obradowała w Warszawie pod przewodnictwem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań bp Andrzeja Przybylskiego.

Spotkanie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski było okazją do zaplanowania działań inspirujących i koordynujących inicjatywy duszpasterstwa powołań w Polsce. „Omówiliśmy swój wkład i udział w trzech najważniejszych wydarzeniach, których oczekujemy w najbliższym czasie. To przede wszystkim rozpoczynający się 30 kwietnia Tydzień Modlitw o Powołania. Przygotowaliśmy propozycje materiałów pomocniczych na ten czas: katechezy, homilie, statystyki powołaniowe. Kolejne wydarzenie to zaplanowana na 13 maja 24. Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania na Jasną Górę. Omówiliśmy też działania duszpasterstwa powołań podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Dla młodych będzie to dobra okazja do rozeznawania swojego powołania. Chcemy wykorzystać ten czas, aby im towarzyszyć i pomóc” – powiedział Delegat KEP ds. Powołań.

Członkowie Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań podjęli także temat inauguracji specjalistycznego kierunku studiów z zakresu teologii i pedagogiki powołań. „Naszą rolą jest nadawanie kierunku, koordynacja i inspiracja duszpasterstwa powołań w Polsce. Widzimy, że nie możemy tego duszpasterstwa ograniczyć jedynie do prezentacji określonych zgromadzeń. Nie możemy też traktować go jako formy rekrutacji do seminariów lub nowicjatów. Jest to cały, długi proces towarzyszenia w rozeznawaniu” – mówił bp Przybylski.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań spotyka się cztery razy w roku. Kolejne spotkanie odbędzie się 19 czerwca na Jasnej Górze.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski. Powołuje ją Delegat KEP ds. Powołań, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady. Podstawowym celem KRDP jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy na polu powołaniowym między duchowieństwem diecezjalnym oraz osobami konsekrowanymi.

pojdzzamna.pl / BP KEP

Spotkanie Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań (Warszawa 12.04.2023 r.)