Próba poznania i zrozumienia współczesnej młodzieży od strony psychicznej, socjologicznej i duchowej była głównym tematem Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań. Spotkanie odbyło się w domu rekolekcyjnym „Dobre Miejsce” w Warszawie w dniach 9-11 lutego br.  Przewodniczył mu bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań.

Przez trzy dni blisko 140 referentek, promotorów i duszpasterzy powołań z diecezji i zgromadzeń żeńskich i męskich z całej Polski dzieliło się doświadczeniami z towarzyszenia młodym w rozeznawaniu i podejmowaniu życiowych powołań.

W części wykładowo warsztatowej uczestnicy wysłuchali konferencji bp. Janusza Mastalskiego o lękach powołaniowych młodzieży oraz ks. prof. Zbigniewa Formelli SDB z Rzymu o współczesnym obrazie psychicznym i duchowym młodzieży w kontekście wyboru powołania.

O swojej działalności ewangelizacyjnej w mediach społecznościowych mówili do zebranych ks. Rafał Główczyński SDS (Ksiądz z osiedla) i ks. Sebastian Kosecki (Ksiądz z Tik Toka). Podsumowaniem spotkania był panel, w którym wzięli udział młodzi powołani, którzy dzielili się swoim doświadczeniem powołania oraz tym, co im pomogło, a co przeszkodziło w podjęciu decyzji o powołaniu.

Nad całością spotkania czuwał bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, wraz z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań. „Naszym zadaniem jest wspierać młodych jeszcze przed ich podjęciem formacji w seminariach i nowicjatach, nawet jeszcze przed rozeznaniem konkretnego powołania” – stwierdził bp Przybylski. „Dlatego wszyscy musimy w tym dziele posługiwać wspólnie, być razem wszędzie tam, gdzie są młodzi, aby im pomagać w dojrzałej odpowiedzi na pytanie o ich życiowe powołania. Choć wszyscy pytają nas o liczby, o przyczyny pustoszejących seminariów i nowicjatów, to naszym zadaniem jest być z młodymi, takimi, jakimi oni dziś są, pośród problemów, jakie ich dotykają. Bóg nie powołuje zdrowych i doskonałych, ale powołując uzdrawia, oczyszcza i sam wskazuje każdemu jego własną drogę” – podkreślił.

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem do tworzeniach w diecezjach ośrodków i zespołów duszpasterstwa powołań, do bycia z młodymi podczas ogólnopolskich spotkań dla młodzieży oraz mobilizacją do systematycznej i wytrwałej modlitwy o powołania.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań / BP KEP