„Mówić z sercem: veritatem facientes in caritate” (Ef 4, 15) – to temat przyszłorocznego Orędzia na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który opublikowała Stolica Apostolska.  

Temat ten nawiązuje do zeszłorocznego: „Słuchać uchem serca” i jest częścią drogi, która doprowadzi cały Kościół do obchodów Synodu w październiku 2023 roku. Mówić z sercem oznacza „uzasadniać nadzieję, która w nas jest” (por. 1 Pt 3, 14-17) i czynić to z łagodnością, wykorzystując dar komunikacji jako mostu, a nie jako muru. W czasach naznaczonych – także w życiu Kościoła – polaryzacją i uprzedzeniami pobudzającymi emocje jesteśmy wezwani do pójścia pod prąd – czytamy w nocie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Nie można bać się głosić prawdy, niekiedy niewygodnej, która znajduje swój fundament w Ewangelii, ale nie wolno nam oddzielać tego głoszenia od stylu miłosierdzia, szczerego udziału w radościach i cierpieniach ludzi naszych czasów, jak uczy nas Ewangelia przedstawiając Jezusa podczas spotkania z uczniami udającymi się do Emaus – podkreśla nota.

Dzisiaj, w dramatycznym kontekście globalnego konfliktu, którego doświadczamy, prowadzenie komunikacji bez wrogości jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Chodzi o komunikację otwartą na dialog z drugim człowiekiem, sprzyjającą „integralnemu rozbrojeniu”, dążącą do likwidacji „psychozy wojennej”, która czai się w naszych sercach, jak proroczo napominał św. Jan XXIII 60 lat temu w Pacem in terris. Wysiłek w tym kierunku jest zadaniem wszystkich, ale szczególnie pracowników mediów powołanych do wykonywania swojego zawodu jako misji budowania bardziej sprawiedliwej, bardziej braterskiej, bardziej ludzkiej przyszłości – podaje nota watykańskiego Biura Prasowego.

vaticannews / BP KEP