Dziś wieczorem papież Franciszek spotka się w katedrze na Wawelu z polskimi biskupami. Papież nie wygłosi formalnego przemówienia – ma to być spotkanie w formie dialogu. Konferencja Episkopatu Polski (KEP) jest jednym z największych i najstarszych wśród 114 istniejących obecnie na świecie episkopatów krajowych i regionalnych. Episkopat Polski liczy 154 członków.

Spotkania na Wawelu rozpocznie się o 18.30. Przy bocznym wejściu do katedry papieża powita metropolita krakowski i proboszcz katedry. Papież pomodli się przez chwile przy konfesji św. Stanisława, gdzie wystawione są również relikwie św. Jana Pawła II. Franciszek przejdzie na chwilę prywatnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem a następnie rozpocznie się spotkanie z biskupami.

Ojciec Święty zadecydował, że nie wygłosi przy tej okazji formalnego przemówienia. Jak wyjaśnił w Radiu Watykańskim rzecznik Stolicy Apostolskiej, wolą Franciszka jest, by było to spotkanie rodzinne, w formie dialogu. „Papież nie chce wygłaszać przemówienia ale raczej rozmawiać z biskupami, słuchając ich pytań, a chciałby, by były one zadawane z całkowitą wolnością i spokojem ze strony episkopatów” – powiedział ks. Federico Lombardi SJ.

Spotkanie to nie będzie bezpośrednio transmitowane. Chodziło o to, tłumaczył rzecznik, „żeby stworzyć atmosferę całkowicie rodzinną, rozluźnioną, ze swobodą wypowiedzi przede wszystkim bardziej dla samych biskupów, niż dla Papieża”. Ks. Lombardi dodał, że taka forma spotkania z biskupami bardzo papieżowi odpowiada i wielokrotnie w przeszłości była już stosowana, także podczas zagranicznych podróży.

Konferencja Episkopatu Polski powstała formalnie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę – pierwsze posiedzenie odbyła w Warszawie w dniach 10-12 grudnia 1918 pod przewodnictwem ówczesnego wizytatora apostolskiego (a późniejszego papieża Piusa XI) prał. Achille Rattiego.

Dziś episkopat katolicki w Polsce liczy 154 członków, w tym 151 biskupów obrządku łacińskiego i 3 obrządku bizantyńsko-ukraińskiego. Jest wśród nich 4 kardynałów, z których wszyscy są jednocześnie arcybiskupami, 28 pozostałych arcybiskupów i 120 biskupów.

W łonie KEP działa 10 komisji i 12 rad oraz 17 zespołów, zajmujących się różnymi aspektami życia Kościelnego: sprawami wiary, nauczania i wychowania katolickiego, działalnością charytatywną, ekumenizmem i kontaktami międzyreligijnymi, środkami społecznego przekazu, miejscem świeckich w Kościele, Polakami za granicą, problemami rodziny, młodzieży, świata pracy itp.

Istnieją też m.in. zespoły ds. kontaktów z episkopatami Litwy, Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych oraz z Kościołem greckokatolickim na Ukrainie, a także ds. dialogu i kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Działają ponadto Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i KEP oraz Kościelna Komisja Konkordatowa.

Od 12 marca 2014 konferencji przewodniczy metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, jego zastępcą jest metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski, a sekretarzem generalnym – bp Artur Miziński. Wszyscy oni tworzą Prezydium KEP.

Innym ciałem kierowniczym jest Rada Stała KEP, złożona z trzech członków Prezydium, kardynałów, będących rządcami diecezji oraz 6 biskupów diecezjalnych (ordynariuszy) i 2 pomocniczych, wybieranych przez zebranie plenarne Konferencji.

Istnieje też Rada Biskupów Diecezjalnych, zbierająca się przynajmniej raz w roku, najczęściej w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze (26 sierpnia).

Najstarszym hierarchą w Polsce – zarówno wiekiem, jak i stażem – jest emerytowany metropolita lubelski 94-letni abp Bolesław Pylak (ur. 20 sierpnia 1921), mianowany biskupem 14 marca 1966. Najmłodszym wiekowo biskupem jest 45-letni Mirosław Milewski (ur. 26 lutego 1971), a najkrótszy staż biskupi ma 48-letni Krzysztof Włodarczyk, mianowany 7 maja 2016.

KAI

BRAK KOMENTARZY