„Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim” – to temat jubileuszowej 25. ogólnopolskiej konferencji naukowej, która dziś rozpoczyna się w seminarium duchownym we Włocławku. Coroczna inicjatywa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich potrwa do środy 7 września.

W konferencji organizowanej w gmachu włocławskiego seminarium duchownego udział zapowiedziało około 150 prawników, m.in. pracownicy naukowi wydziałów prawa kanonicznego uniwersytetów w Lublinie, Warszawie i Krakowie oraz innych wydziałów uczelni w Polsce, operatorzy sądów kościelnych w Polsce i za jej wschodnią granicą, pracownicy kurii diecezjalnych, kościelni i cywilni adwokaci oraz studenci prawa. Swoją obecność zapowiedzieli także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Konferencji Episkopatu Polski.

Jak wskazuje ks. Sebastian Osiński z Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej, spotkanie będzie okazją do pochylenia się ekspertów z zakresu prawa kanonicznego nad bardzo istotną i aktualną tematyką, jaką jest miejsce i rola małżeństwa i rodziny w porządku prawa kanonicznego i prawa polskiego.

Wśród prelegentów pojawią się m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, biskup diecezji pińskiej na Białorusi Antoni Dziemianko, biskup senior diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie Marian Buczek oraz biskup pomocniczy z Grodna Józef Staniewski. Konferencję zainauguruje biskup włocławski Wiesław Mering. Głos zabiorą również przewodniczący Rady Prawnej Episkopatu Polski abp dr hab. Andrzej Dzięga, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp dr hab. Artur Miziński i prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich ks. prof. dr hab. Józef Krukowski. Sympozjum połączone jest z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, a także Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL i Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Patronat nad spotkaniem objął biskup włocławski Wiesław Mering.

Tegoroczna konferencja Stowarzyszenia Kanonistów Polskich jest jubileuszowym spotkaniem prawników kościelnych i osób współpracujących z nimi. Inicjatywa założenia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich została podjęta w 1989 r. po wejściu w życie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z 17 maja 1989 r.

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich posiada siedzibę w Lublinie. Prowadzi działalność na terenie całego kraju. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie nauki prawa kanonicznego oraz budowanie wspólnoty kanonistów zaangażowanych w różnych instytucjach kościelnych w kraju i za granicą. Cele te są osiągane poprzez: wspieranie kontaktów między kanonistami i innymi pracownikami instytucji kościelnych, organizowanie sympozjów i innych form pogłębiania wiedzy przez kanonistów i pracowników instytucji kościelnych, wydawanie biuletynu i innych publikacji, współpracę z Konferencją Episkopatu Polski, ze stowarzyszeniami kanonistów w innych krajach oraz z instytucjami naukowymi i kościelnymi.

KAI

BRAK KOMENTARZY