Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia

17-02-2019
0
5290

Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań są „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski, które ostatnio zostały zaktualizowane, tak aby odpowiadały prawu polskiemu.

Publikujemy uaktualnioną wersję Wytycznych:

>>Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia (2017)

>>Linee guida relative all’indagine preliminare canonica in caso di accuse a chierici di atti contro il sesto comandamento del Decalogo con minore sotto i diciotto anni di età (2017)

>>Guidelines for the preliminary canonical investigation in the case of accusations against a cleric for the transgression of the Decalogue’s sixth commandment with a minor under age eighteen (2017)

Zobacz także:

>>Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce (PDF)

 >>Prevenzione (it)

BRAK KOMENTARZY