Wywiad z ks. kan. dr. Andrzejem Lubowickim – nowym krajowym asystentem KSM

08-06-2017
0
1607

Z księdzem kanonikiem dr. Andrzejem Lubowickim z diecezji drohiczyńskiej, krajowym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o wyzwaniach, stojących przed duszpasterzami pracującymi z młodymi i o planach na działanie KSM rozmawia dr Marek Sobisz.

 Jak Ksiądz zareagował na wiadomość, że został krajowym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży?

Reakcja jest dwojaka. Po pierwsze, w zgodzie z myślą przewodnią tej organizacji, którą się zajmuję już od 15 lat, czyli Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej i w myśl zawołania: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!” – odpowiadam: Gotów! Jestem otwarty i gotowy na nowe wyzwania, które przede mną staną. Po drugie, niewątpliwie jest pewna obawa czy tym zadaniom i nowym obowiązkom podołam, ponieważ chodzi o zajmowanie się organizacją w skali całego kraju.

Właśnie, KSM to organizacja rozsiana po całej Polsce. W ubiegłym roku w naszej Ojczyźnie odbyły się Światowe Dni Młodzieży. Czy dostrzega Ksiądz zmianę w nastawieniu wśród młodego pokolenia, jeżeli chodzi o ich zaangażowanie w życie Kościoła?

W grudniu ubiegłego roku został opublikowany raport „Odbiór Światowych Dni Młodzieży i jego kulturowe konteksty” opracowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Te badania, nie uwzględniały zagadnienia jak ŚDM Kraków 2016 zmienił Polską młodzież, czy zmieniło się ich nastawienie i w życie instytucjonalne Kościoła. Natomiast jest to widoczne, diecezja po diecezji, kiedy zarządy diecezjalne KSM dają świadectwo i mówią, że coś się zmieniło po ŚDM. Mamy przykłady, że w niektórych diecezjach następuje reaktywacja struktur Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, co jest odpowiedzią na naturalne zapotrzebowanie, jakie zrodziło się po ŚDM. Myślę, że jest ożywienie i jest potrzeba wzmacniania takiej organizacji jaką jest KSM, zwłaszcza w kontekście Światowych Dni Młodzieży i zbliżającego się Synodu poświęconego młodzieży.

 Jak Ksiądz myśli: czego dzisiaj młodzież pragnie, czego poszukuje?

Przede wszystkim młodzież jest swoista na dzisiejsze czasy. Każda epoka ma swoją młodzież, potocznie mówi się: „ach! Ta dzisiejsza młodzież”. Ale ta młodzież jest taka, jakie jest społeczeństwo i jaka jest epoka, w której przyszło jej wzrastać i rozwijać się. Czego młodzież oczekuje? Jest w stanie pójść za różnego rodzaju wzorcami, wartościami, ale trzeba tej młodzieży wzorce i drogi wskazać. Natomiast młodzież dobrze się odnajduje i organizuje przy sytuacjach, które są przeciwne wartościom i dobru. KSM jest organizacją, która ma pomagać młodemu pokoleniu we wszechstronnym rozwoju, we wszystkich sferach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Działając w stowarzyszeniu powinno się założyć od samego początku, że wstąpienie do niego nie zmniejszy jego osobistych praktyk pobożnościowych ale jeszcze bardziej będzie do nich motywowało. Natomiast tym, którzy na swej drodze nie spotkali Pana Boga to poznają go i nawiążą bliższą relacje. KSM jest organizacją która łączy akcje  formacje w prowadzonych działaniach. Myślę, że KSM jest taką organizacją odpowiednią na współczesne czasy, a młodzież jeszcze chyba do końca nie wie, że potrzebuje takiej organizacji, jaką jest KSM. Uważam, że współczesna młodzież potrzebuje także wypełnienia ich wolnego czasu wartościami, uwagi i zainteresowania ze strony, zarówno rówieśników jak i ludzi starszych.

[…]

Cały wywiad na: http://opoka.news/aktualnosci/4881#sthash.IyiqN9IX.dpuf

BRAK KOMENTARZY