W niedzielę, 10 września, w Kościele katolickim w Polsce rozpoczyna się XIII Tydzień Wychowania, którego hasłem są w tym roku słowa „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”.

Tegoroczną refleksję nad sposobami oraz skutecznością wychowawczą podejmuje się w kontekście dwóch ważnych dla Kościoła wydarzeń. Pierwszym z nich jest trwający w Kościele powszechnym Synod o synodalności, a drugim beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci.

Z okazji Tygodnia Wychowania biskupi przygotowali zapowiadający go list pasterski.

Wskazali w nim m.in. trzy najważniejsze wymiary Kościoła synodalnego. Na pierwszym miejscu stawiając umiejętność budowania wspólnoty, na miarę obecnych czasów. „Otwieranie serc wychowanków na drugiego człowieka w duchu miłości bliźniego nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dramatu deptania ludzkiej godności i niesprawiedliwości w różnych częściach świata, trwających konfliktów zbrojnych, zwłaszcza wobec wojny na Ukrainie” – czytamy w liście. W tym samy punkcie zaakcentowana została „zdolność do mądrego i dojrzałego przeżywania różnic, łącząca otwartość na innych z zachowaniem własnej tożsamości”, która ma być wynikiem realizowania przykazania miłości bliźniego. Jako wzór takiej postawy biskupi wskazali przykład Rodziny Ulmów, której uroczystość beatyfikacji, 10 września, zbiega się z rozpoczęciem Tygodnia Wychowania.

Drugim z wymiarów, na który zwrócili uwagę biskupi, jest kształtowanie postawy aktywnego uczestniczenia w życiu wspólnoty. Budowanie wspólnoty i zaangażowanie w nią rodzą potrzebę dzielenia się tymi doświadczeniami z innymi, dlatego, jako trzeci wymiar Kościoła synodalnego, wymieniane jest kształtowanie postaw misyjnych. „Nie wystarcza bierny opór wobec zła. Jezus wzywa nas do aktywnego zaangażowania w przemianę świata w duchu Ewangelii” – napisali biskupi.

Treść Listu Episkopatu Polski z okazji XIII Tygodnia Wychowania

Tydzień Wychowania jest inicjatywą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady Szkół Katolickich. Obchodzony jest we wrześniu każdego roku, jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz o ich wychowanie. W tym roku obchodzony jest po raz trzynasty.

W materiałach pomocniczych przygotowano min., konspekty katechez poświęcone wartościom wychowawczym związanym z Synodem, teksty rozważań i modlitwy wiernych do wykorzystania, tekst konferencji dla rodziców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy.

tydzienwychowania.pl/ BP KEP

Więcej: www.tydzienwychowania.pl