XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

21-01-2015

Pod hasłem „Ku prawdziwemu braterstwu między muzułmanami i chrześcijanami” 26 stycznia w Kościele katolickim w Polsce obchodzony będzie XV Dzień Islamu.

1998

Przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów na koniec miesiąca Ramadan w 2014 r. nosi tytuł „Ku prawdziwemu braterstwu między muzułmanami i chrześcijanami” i jest hasłem tegorocznego Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Przewodniczący PRDM kard. Jean-Louis Tauran zachęca w nim do podjęcia wspólnego wysiłku budowania pokoju i pojednania zwłaszcza tam, gdzie chrześcijanie i muzułmanie wspólnie cierpią z powodu okrucieństw wojny. „Oby nasza przyjaźń zawsze inspirowała nas do współpracy w mądrym i roztropnym stawianiu czoła tym licznym wyzwaniom. W ten sposób przyczynimy się do zmniejszenia napięć i konfliktów oraz do rozwijania dobra wspólnego. Pokażmy również, że religie mogą być źródłem zgody z pożytkiem dla całego społeczeństwa” – pisze kard. Tauran. Zachęca, by modlitwa, pojednanie, sprawiedliwość, pokój i rozwój pozostały naszymi priorytetami dla pomyślności i dobra całej rodziny ludzkiej.

Przesłanie Rady Papieskiej ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie Ramadanu ‚Id al-Fitr 1435 H. / A.D. 2014

Dzień Islamu 2015Ogólnopolskie obchody Dnia Islamu, będą miały miejsce, jak co roku, w Warszawie. 26 stycznia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się sesja naukowa i jubileuszowa. Spotkanie rozpocznie o godzinie 11.00 bp Romuald Kamiński, przewodniczący Komitetu KEP ds. dialogu z religiami niechrześcijańskimi. Następnie przedstawiciele obydwu religii czytać będą Pismo Święte i Koran, modlić się i dyskutować.

W trakcie sesji naukowej dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku, RWKM) wygłosi referat pt. „Muzułmanie w Polsce – ostatnie wydarzenia. Status prawny a zdarzenia ksenofobiczne”. Bogusław Zagórski (Collegium Civitas, RWKM) zabierze zaś głos na temat „Kalifat – ISIS – państwo muzułmańskie?”, a dr hab. Agata S. Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski, RWKM) opowie o „Muzułmańskich reakcjach na tzw. Islamskie Państwo”.

W ramach sesji jubileuszowej ks. dr Adam Wąs SVD (KUL, RWKM) podsumuje 15 lat Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce w nawiązaniu do nauczania Soboru Watykańskiego II. Następnie J.E. Mufti Tomasz Miśkiewicz omówi recepcję Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce wśród muzułmanów. Dr Mariola Kozubek (Uniwersytet Śląski, RWKM) oraz przedstawiciel muzułmanów ze Śląska przedstawią doświadczenia i rezultaty obchodów Dnia Islamu w Katowicach.

Na zakończenie spotkania zaplanowana jest Liturgia Słowa, modlitwa oraz przekazanie znaku pokoju.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 roku. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP. Współpracuje z nimi Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW i Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów istnieje od 13 czerwca 1997 roku. Powołano ją podczas międzyreligijnego spotkania w ramach „Dni Tatarów w Warszawie”. Współprzewodniczącą ze strony katolickiej jest dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodniczącym ze strony muzułmańskiej – Andrzej Saramowicz.

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi działa w ramach Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. Pierwszym przewodniczącym Komitetu był bp Tadeusz Pikus. Od 2007 roku jest nim bp Romuald Kamiński biskup pomocniczy z Ełku.

Regularne modlitwy w intencji pokoju i współdziałania razem z wyznawcami islamu w świątyniach katolickich w Polsce były prowadzone od wielu lat przez Fundację Dzieło Odbudowy Miłości, D.O.M, której prezesem jest Zdzisław Bielecki.  Od 1997 roku z inicjatywy Dzieła Odbudowy Miłości, D.O.M. w dniu 26 stycznia, dzień po zakończeniu Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w jednym z kościołów katolickich stolicy prowadzone były modlitwy w intencji pokoju i współpracy z wyznawcami islamu.

Zobacz także:

Dzień Islamu w Kościele Katolickim – historia i doświadczenia