Zakończył się V Kongres Rodzin Polonijnych, którego tematem było wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej.

W Kongresie wzięło udział ponad 300 osób z 23 krajów. Obrady i dyskusje skupiały się na utwierdzeniu zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, jej zadań szczególnie w aspekcie wychowawczym. Podkreślano rolę rodziny jako pierwszego, niezastępowalnego środowiska wzrostu i rozwoju człowieka.

W czasie Kongresu poszukiwano konstruktywnych rozwiązań wobec współczesnych zagrożeń wychowawczych. Prawidłowa rodzina jest nie tylko warunkiem spełnienia i szczęścia osobistego i relacyjnego ale i nadzieją na kształt przyszłości.

Wielkim ubogaceniem dla uczestników Kongresu był dar osobistego spotkania, dzielenia się doświadczeniami i wzajemnego inspirowania się do działań pomocowych w środowiskach lokalnych.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej w Centrum Ewangelizacyjnym ,,Marianum” w Carslbergu , założonym przez ks. Franciszka Blachnickiego twórcę, Ruchu oazowego.

Ośrodek kontynuuje systematyczną prace formacyjną i stanowi ważne miejscie spotkań Polonii Europy Zachodniej.

Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej