Zmarł bp Tadeusz Rybak – pierwszy biskup legnicki

07-03-2017
3503

Nad ranem 7 marca zmarł pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak. Miał 88 lat. Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 11 marca.

Bp Tadeusz Rybak przez 13 lat stał na czele diecezji legnickiej, którą powołał papież Jan Paweł II i był jej pierwszym biskupem. 30 kwietnia 2005 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu Caritas. Po długiej chorobie zmarł 7 marca nad ranem.

Jak poinformował wikariusz generalny diecezji legnickiej bp Marek Mendyk, uroczystości pogrzebowe śp. bp. Tadeusza Rybaka rozpoczną się w piątek 10 marca w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy (kościół oo. Franciszkanów). Tam, od godz. 18:00, będzie wystawiona trumna z ciałem. O godz. 18:30 rozpocznie się Msza św. w intencji śp. bp. Rybaka, pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Po Mszy św. rozpocznie się modlitewne czuwanie przy Zmarłym do godz. 21:00. Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 11 marca. O godz. 11:00 z kościoła św. Jana Chrzciciela (kościół oo. Franciszkanów ul. Ojców Michała i Zbigniewa 1) wyruszy kondukt żałobny do legnickiej katedry. Po dojściu do katedry rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Po zakończonej Eucharystii i obrzędach ostatniego pożegnania trumna z ciałem bp. Rybaka zostanie złożona w krypcie katedralnej.

Biskup Tadeusz Rybak, syn Bolesława i Heleny z domu Tylman, urodził się 7 listopada 1929 roku w Milanówku koło Warszawy. Tam też ukończył szkolę podstawową i liceum ogólnokształcące. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1948 roku i tegoż roku wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Wrocławiu. Świecenia prezbiteratu otrzymał 2 sierpnia 1953 roku z rąk biskupa Franciszka Sonika, sufragana kieleckiego. Po święceniach pracował w duszpasterstwie pełniąc obowiązki wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie (1953-1954), parafii pw. św. Stanisława i św. Doroty we Wrocławiu (1954-1955) oraz parafii św. Stanisława Biskupa w Świdnicy (1955-1956). W latach 1956-1957 pracował w Instytucie Katolickim w Trzebnicy – Bętkowie. W roku 1957 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył uzyskawszy tytuł doktora teologii w 1962 roku.

Od 1 września 1962 do 1977 roku był wicerektorem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu oraz wykładowcą teologii dogmatycznej i liturgiki. W tym samym czasie był członkiem Komisji Episkopatu do spraw Seminariów Duchownych oraz członkiem Rady Duszpasterskiej i Komisji Liturgicznej Archidiecezji Wrocławskiej. W 1969 roku został mianowany kapelanem Ojca Świętego. 28 kwietnia 1977 roku został powołany przez Pawła VI biskupem tytularnym Benepoty i ustanowiony Biskupem Pomocniczym Arcybiskupa Henryka Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego. Sakrę biskupią otrzymał 24 czerwca 1977 roku w Katedrze Wrocławskiej z rak arcybiskupa Henryka Gulbinowicza. Współkonsekratorami byli biskup Wincenty Urban i biskup Jerzy Modzelewski.

1 lipca biskup Tadeusz Rybak został ustanowiony wikariuszem generalnym Arcybiskupa Wrocławskiego. W 1978 roku został także członkiem Kapituły Metropolitarnej Wrocławskiej, a w 1982 roku jej prepozytem.

Od 1983 roku biskup Tadeusz Rybak był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. W tym czasie komisja przygotowywała niemal wszystkie księgi liturgiczne, jakimi posługujemy się obecnie w Polsce.

25 marca 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił biskupa Tadeusza Rybaka Pierwszym Biskupem Diecezji Legnickiej. Uroczysty Ingres odbył się 24 maja 1992 roku. Urząd Biskupa Legnickiego – z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego – pełnił do 30 kwietnia 2005 roku, tj. dnia Ingresu nowego Biskupa Legnickiego Stefana Cichego.  

Od kilku lat bp Tadeusz Rybak zmagał się z chorobą. Zmarł w swoim  domu 7 marca 2017 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 11 marca o g. 11. Biskup Tadeusz Rybak spocznie w krypcie w Katedrze legnickiej.

Diecezja legnicka/BPKEP

Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum diecezji legnickiej

+ Bp Tadeusz Rybak 7.11.1929 - 7.03.2017