Życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla nowego metropolity przemyskiego abp. Adama Szala

Warszawa, dnia 20 maja 2016 roku.

0
1640

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,

„Starożytny wschód znał zwyczaj, że królowie określali siebie samych jako pasterzy ludu. To stanowiło obraz ich potęgi, niestety obraz cyniczny: narody były dla nich jak te owce, którymi pasterz mógł dysponować wedle swych zachcianek. Tymczasem Bóg żywy, pasterz wszystkich ludzi, sam stał się barankiem, stanął pośrodku stada, pośród tych którzy są deptani i zabijani. Właśnie w ten sposób objawia się On jako prawdziwy pasterz: „ja jestem dobrym pasterzem, życie moje oddaje za owce” – mówi Jezus o sobie samym (J10, 14nn). „To nie moc zbawia lecz miłość!” – słowa te, wypowiedziane przez Benedykta XVI, chciałbym uczynić treścią naszych życzeń, które w imieniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz wszystkich biskupów Kościoła, który jest w Polsce, kierujemy do Waszej Ekscelencji, jako nowego Pasterza Archidiecezji Przemyskiej.

„To nie moc zbawia lecz miłość” – niech te słowa towarzyszą Księdzu Arcybiskupowi w codziennym, pasterskim trudzie, dla dobra powierzonego sobie Ludu Bożego. Niech paliusz, oznaka władzy metropolitalnej, przypomina, że miarą pasterskiego posługiwania jest otwartość na przemieniającą moc Ducha Bożego, który Pasterza czyni Barankiem, zdolnym oddać swoje życie.

Niech Maryja – Królowa Apostołów – wyprosi dla Księdza Arcybiskupa serce oddane, troskliwe i współczujące, serce Pasterza gotowego zawsze wyruszać w drogę w poszukiwaniu zaginionych owiec – serce Dobrego Pasterza.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

____________________
Jego Ekscelencja
Ks. Abp Adam Szal
Metropolita Przemyski

BRAK KOMENTARZY