Życzenia Przewodniczącego Episkopatu z okazji jubileuszu bp. Antoniego Dydycza

10-06-2019
1711

Życzenia i gratulacje bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi, biskupowi seniorowi diecezji drohiczyńskiej, z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej przesłał w imieniu Konferencji Episkopatu Polski jej przewodniczący abp Stanisław Gądecki. List został odczytany podczas Mszy św. jubileuszowej w katedrze drohiczyńskiej 10 czerwca.

„Kościół w Polsce chciałby wyrazić wdzięczność i uznanie za życie i pasterską posługę Waszej Ekscelencji jako biskupa drohiczyńskiego” – napisał abp Gądecki w liście gratulacyjnym do bp. Dydycza. Podkreślił, że jubilat pełnił posługę biskupa drohiczyńskiego od 1994 roku. „Był to czas owocnej, wytrwałej, roztropnej i pełnej poświęcenia pracy na rzecz – powierzonemu swojej pasterskiej pieczy – Ludowi Bożemu” – napisał Przewodniczący Episkopatu.

Abp Gądecki przywołał zawołanie biskupie bp. Dydycza, którym są słowa «Lud Twój – dziedzictwem Twoim» oraz działania, jakie podejmował w diecezji drohiczyńskiej. Wśród nich zwrócił uwagę m.in. na zwołanie i przeprowadzenie I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej, utworzenie Domu św. Antoniego dla księży emerytów oraz erygowanie Muzeum Diecezjalnego, powołanie do życia Domu Miłosierdzia i rozbudowę gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, a także ustanowienie diecezjalnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. „Przyczynił się Ksiądz Biskup do utworzenia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, Inicjatywy Antynarkotykowej i Młodzieżowego Ośrodka Ekumenicznego” – przypomniał w liście abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił też zasługi bp. Dydycza w ramach struktur Konferencji Episkopatu Polski, gdzie pełni on do dziś  funkcję przewodniczącego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. „Ponadto, pełnił Ksiądz Biskup funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, był przewodniczącym Komisji ds. Trzeźwości, a później Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości, członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy oraz Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni” – wymienił abp Gądecki.

Przypomniał również jego posługę przed przyjęciem sakry biskupiej, m.in. funkcję gwardiana klasztoru kapucynów w Białej Podlaskiej, przełożonego warszawskiej prowincji kapucynów, przewodniczącego Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, a także  posługę w innych gremiach. Przypomniał, że bezpośrednio przed nominacją biskupią bp Dydycz pracował w Rzymie jako generalny definitor zakonu, „zajmując się sprawami zakonnymi w krajach socjalistycznych oraz pełniąc posługę delegata zakonu ds. sanktuarium w Loreto oraz uczestnicząc w 1991 roku w Synodzie Biskupów w Rzymie”.

„Pełne serca i mądrości zaangażowanie Księdza Biskupa zostało docenione przez liczne państwowe i pozarządowe gremia” – napisał abp Gądecki, wymieniając odznaczenie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przyznawanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

‚Największą jednak nagrodą – w wymiarze doczesnym – jest szacunek, sympatia i miłość wiernych, którym przez modlitwę, duchowe wsparcie i dobre słowo służy Ksiądz Biskup – już jako biskup senior diecezji drohiczyńskiej – po dziś dzień” – napisał Przewodniczący Episkopatu.

Na zakończenie listu powierzył Jubilata wstawiennictwu Maryi oraz św. Franciszka z Asyżu i zapewnił o modlitwie.

Bp Antoni Pacyfik Dydycz przyjął święcenia biskupie z rąk abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza Apostolskiego w Polsce 10 lipca 1994 roku. Tego samego dnia odbył ingres do katedry drohiczyńskiej. Współkonsekratorami byli: abp Stanisław Szymecki – ówczesny metropolita białostocki i abp Franciszek Gioia OFMCap. z Rzymu – sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. 24 lipca 1994 roku miał miejsce ingres do konkatedry w Sokołowie Podlaskim.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, dnia 10 czerwca 2019 roku
SEP – D/ 4.2.1.1-74

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam serdeczne życzenia i gratulacje z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Przy tej wspaniałej okazji, Kościół w Polsce chciałby wyrazić wdzięczność i uznanie za życie i pasterską posługę Waszej Ekscelencji jako biskupa drohiczyńskiego, którym – z nieprzewidywalnych zrządzeń Bożej Opatrzności i z woli papieża św. Jana Pawła II – został Ksiądz Biskup w 1994 roku.

Od tego momentu mija już ćwierć wieku. Był to czas owocnej, wytrwałej, roztropnej i pełnej poświęcenia pracy na rzecz – powierzonemu swojej pasterskiej pieczy – Ludowi Bożemu. Świadomość, że Bogu miły Lud diecezji drohiczyńskiej jest Bożym dziedzictwem i Jego własnością wyraziła się nie tylko w zawołaniu biskupim «Lud Twój – dziedzictwem Twoim», ale i w miłości z jaką przez minione lata Ksiądz Biskup jemu służył.

Z wielu inicjatyw, niech mi będzie wolno wymienić nieliczne, tj. zwołanie i przeprowadzenie I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej, utworzenie Domu św. Antoniego dla księży emerytów oraz erygowanie Muzeum Diecezjalnego, powołanie do życia Domu Miłosierdzia i rozbudowa gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Ustanowienie diecezjalnych ruchów i stowarzyszeń katolickich, takich jak Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Apostolat Maryjny, Ruch Rodzin Nazaretańskich, czy maryjną wspólnotę Armata Bianca. Przyczynił się Ksiądz Biskup do utworzenia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, Inicjatywy Antynarkotykowej i Młodzieżowego Ośrodka Ekumenicznego.

Zaangażowanie pasterskie Księdza Biskupa przekracza jednak daleko granice Kościoła drohiczyńskiego. W ramach struktur episkopatu objął Ksiądz Biskup funkcję przewodniczącego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie – którym kieruje Ekscelencja do dziś. Ponadto, pełnił Ksiądz Biskup funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, był przewodniczącym Komisji ds. Trzeźwości, a później Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości, członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy oraz Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

Boża Opatrzność przygotowywała Waszą Ekscelencję, do tej pasterskiej pracy jeszcze przed przyjęciem sakry biskupiej, poprzez pełnienie funkcji gwardiana klasztoru kapucynów w Białej Podlaskiej, przełożonego warszawskiej prowincji kapucynów, dalej – poprzez członkostwo, a później przez przewodniczenie Konsulcie Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Był Ksiądz Biskup również członkiem komisji ds. świeckich, członkiem duszpasterstwa ogólnego oraz przewodniczącym Konferencji Przełożonych Franciszkańskich. Bezpośrednio przed nominacją biskupią pracował Ekscelencja w Rzymie jako generalny definitor zakonu, zajmując się sprawami zakonnymi w krajach socjalistycznych oraz pełniąc posługę delegata zakonu ds. sanktuarium w Loreto oraz uczestnicząc w 1991 roku w Synodzie Biskupów w Rzymie.

                Pełne serca i mądrości zaangażowanie Księdza Biskupa zostało docenione przez liczne państwowe i pozarządowe gremia. Za wytrwałą pracę na rzecz polskiej rodziny został Ksiądz Biskup odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Największą jednak nagrodą – w wymiarze doczesnym – jest szacunek, sympatia i miłość wiernych, którym przez modlitwę, duchowe wsparcie i dobre słowo służy Ksiądz Biskup – już jako biskup senior diecezji drohiczyńskiej – po dziś dzień.

                Przez wstawiennictwo naszej Matki – Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski oraz św. Franciszka z Asyżu dalsze życie i posługę Ekscelencji Bogu powierzam, przesyłając dar modlitwy i braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

___________________

Jego Ekscelencja
Bp Antoni Pacyfik DYDYCZ
Biskup senior Diecezji Drohiczyńskiej