Radość Diecezji Legnickiej jest radością całego Kościoła, który jest w Polsce – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście z gratulacjami dla bp. Piotra Wawrzynka, nowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, który 15 kwietnia przyjął sakrę biskupią. 

„Biskup to ten, który ukazuje światu, że człowiek narodził się z miłości Boga, jego aktywność osobista i społeczna winna być głoszeniem chwały Boga, a najważniejszy życiowy cel, to zjednoczenie z Bogiem. Niech wierni znajdą w Ekscelencji pasterza, który głosić im będzie jedyną Prawdę, a Chrystus niech znajdzie w Tobie oddanego i wiernego sługę Prawdy” – napisał abp Gądecki w życzeniach dla nowego biskupa.

Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2023 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, pragnę złożyć Księdzu Biskupowi jak najserdeczniejsze życzenia z okazji przyjęcia sakry biskupiej. Radość Diecezji Legnickiej jest radością całego Kościoła, który jest w Polsce.

W soborowym Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus czytamy: «w spełnianiu swego obowiązku nauczania niech [biskupi] obwieszczają ludziom Ewangelię Chrystusową – co wysuwa się na czoło wśród zasadniczych zadań biskupich – nawołując ich w mocy Ducha do wiary lub umacniając ich w żywej wierze. Niech ich zapoznają z całością tajemnicy Chrystusowej, czyli z tymi prawdami, których nieznajomość jest nieznajomością Chrystusa, a nadto z objawioną przez Boga drogą do oddawania Mu czci, a tym samym do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości».

Nauczanie to obok prowadzenia i uświęcania jedno trzech zadań biskupiej posługi w Kościele. To nie tylko przekazywanie nauki apostolskiej o wydarzeniu zbawczym, które dokonało się przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, to dawanie światu samego Boga, który przychodzi do człowieka jako Prawda, prowadząca do życia. W świecie wypełnionym relatywizmem i nieprawdą człowiek gubi sens swojego istnienia, świadomość swojej godności i cel, ku któremu dąży, czyniąc swoje życie pustym i smutnym. Biskup to ten, który ukazuje światu, że człowiek narodził się z miłości Boga, jego aktywność osobista i społeczna winna być głoszeniem chwały Boga, a najważniejszy życiowy cel, to zjednoczenie z Bogiem. Niech wierni znajdą w Ekscelencji pasterza, który głosić im będzie jedyną Prawdę, a Chrystus niech znajdzie w Tobie oddanego i wiernego sługę Prawdy.

Życie i posługę Waszej Ekscelencji powierzam Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  

___________________
Jego Ekscelencja
Biskup Piotr WAWRZYNEK
Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej

BRAK KOMENTARZY