Życzenia Przewodniczącego KEP dla Wspólnoty Żydów Polskich na Nowy Rok 5776

14-09-2015

14-15 września 2015 r.

0
1406

14-15 września 2015

 Jerozolima, 1-2 Tiszri 5776
14-15 września 2015

Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski

 Szanowny Panie,

W związku ze zbliżającymi się obchodami Nowego Roku, Dnia Przebłagania i Święta Namiotów składam Panu oraz Wspólnocie Żydów Polskich najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego w myśl słów Tory:

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem.
Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił”
(Lb 6,23-27).

To błogosławieństwo biblijne – czytane w Kościele katolickim 1 stycznia – uświadamia nam jak wiele nas łączy. Związek chrześcijan i Żydów został podkreślony 50 lat temu w deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate, a papieże niejednokrotnie dawali wyraz temu, że jesteśmy dziećmi jednego Boga, a nie obcymi.

W tym duchu życzę Panu i Polskim Żydom wszelkich łask w Nowym Roku. Niech Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba otacza wszystkich swą opieką i wspiera każdego dnia.

Szczęśliwego Nowego Roku – Szana Towa!

+ Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

BRAK KOMENTARZY