Kwestia nauczania religii w szkole, sposób funkcjonowania pracy Zebrania Plenarnego KEP oraz wybory nowego Sekretarza Generalnego Episkopatu będą głównymi tematami 398. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w Warszawie w dniach 10-12 czerwca br.

Tegoroczne, letnie Zebranie Plenarne odbędzie się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. „Tematem przewodnim Zebrania Plenarnego będzie kwestia lekcji religii w szkole w kontekście zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aktualny stan rozmów w tym temacie między Zespołem roboczym ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole a MEN-em przedstawi biskupom bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Zostanie również podjęta praca w grupach, aby w obradach znalazło się także miejsce na doświadczenie synodalności, które tak mocno podkreśla papież Franciszek” – poinformował bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Episkopatu.

Bp Miziński zwrócił uwagę, że biskupi pochylą się również nad kwestią metodologii pracy Zebrań Plenarnych. „Chcemy przyjrzeć się temu, czy tryb prowadzenia obrad, który funkcjonował do tej pory, jest adekwatny do obecnych wyzwań, czy też należałoby coś uzupełnić lub zmienić” – zauważył.

Bp Miziński zaznaczył, że 398. Zebranie Plenarne jest ważne również z uwagi na wybory Sekretarza Generalnego KEP. „Po 10 latach sprawowania tej funkcji, kończę moją pracę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Podczas najbliższego Zebrania Plenarnego zostanie wybrany mój następca, któremu już teraz życzę dużo sił i światła Ducha Świętego do wypełniania tej posługi” – podkreślił.

Ponadto zostaną podjęte sprawy dotyczące stanu prac nad przygotowaniem projektu dotyczącego formacji kapłańskiej, które zaprezentuje bp Damian Bryl. Z kolei ks. Mirosław Tykfer podzieli się doświadczeniem ze spotkania „Proboszczowie dla Synodu”, które odbyło się w Sacrofano pod Rzymem w dniach od 28 kwietnia do 2 maja.

W drugim dniu Zebrania Plenarnego biskupi będą celebrować Mszę św. w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie znajduje się grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Okazją do uroczystej celebry jest przypadająca w tym roku 40. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem Zebrania Plenarnego odbędzie się spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, podczas którego zostaną podjęte bieżące sprawy Kościoła w Polsce.

BP KEP