Wypłyń na głębię. O apostole Piotrze i jego wierze to temat rekolekcji biskupów, które odbędą się na Jasnej Górze w dniach 14-17 listopada br. Poprowadzi je ks. prof. Waldemar Turek, pracownik watykańskiego Sekretariatu Stanu.

Ks. Turek w rozmowie z Biurem Prasowym KEP przyznał, że chciałby podzielić się z biskupami refleksjami dotyczącymi życia i działalności św. Piotra Apostoła. „Zarówno teksty biblijne jak i komentarze patrystyczne oraz współczesne opracowania teologiczno-ascetyczne ukazują nam bogactwo osobowości tego apostoła, który był prowadzony przez Pana aż po heroizm wiary, przypieczętowany męczeństwem” – powiedział.

„Historia jego duchowego dojrzewania w zadziwiający sposób okazuje się aktualna i w naszych czasach, a refleksja nad doświadczeniami apostoła może być nam pomocna w pogłębianiu naszych relacji z Bogiem i bliźnimi” – podkreślił ks. Turek. Dodał że, w czasie rekolekcji będzie również czerpał z bogatej refleksji autorów chrześcijańskiej starożytności, zwłaszcza Augustyna, Ambrożego, Cyryla Aleksandryjskiego, Jana Chryzostoma i Hieronima, „na różne sposoby interpretujących życie i działalność rybaka z Galilei”.

Ks. Turek zaznaczył, że nawiąże również do nauczania papieży naszej epoki, zwłaszcza św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, „którym postać Piotra wydaje się być bardzo bliska, jak też do niektórych współczesnych myślicieli, ukazujących w różnych kontekstach aktualność tekstów biblijnych mówiących o wzlotach i upadkach apostoła – opoki, na której Pan zechciał zbudować swój Kościół”.

Doroczne rekolekcje biskupów poprzedzi spotkanie Rady Stałej KEP poświęcone sprawom bieżącym.

BP KEP