– Miłosierdzie Boże jest największym darem Nieba – powiedział abp Stanisław Gądecki w homilii podczas Mszy św. sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej podczas Wielkiego Odpustu Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie. Abp Gądecki przewodniczył Eucharystii sprawowanej w intencji Litwy i Polski z udziałem biskupów z obu krajów oraz nuncjusza apostolskiego na Litwie. Ołtarz udekorowany był kwiatami w barwach narodowych Ukrainy.

Eucharystia sprawowana była w języku polskim. Na początku Mszy św. zebranych powitał – również w języku polskim – abp Gintaras Grušas, przewodniczący Episkopatu Litwy. Poprosił też abp. Gądeckiego o przewodniczenie liturgii.

Abp Gądecki wyraził radość z obecności na Litwie i ze wspólnej modlitwy biskupów polskich i litewskich. Pogratulował też abp. Grušasowi wyboru na przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Swoją homilię poświęcił miłosierdziu Boga, miłosierdziu Syna Bożego, Maryi, Matce Miłosierdzia i wreszcie – miłosiernemu człowiekowi.

Mówiąc o Miłosierdziu Boga abp Gądecki zwrócił uwagę na wzmianki o nim już w Starym Testamencie oraz na pewnego rodzaju napięcie między Bożą sprawiedliwością a miłosierdziem, dwoma przymiotami Boga, z których jednak miłosierdzie zawsze przeważa. Podkreślił, że miłosierdzie to najpełniej objawia się w Jezusie. – On jest kwintesencją tego miłosierdzia. Momentem kulminacyjnym objawienia miłości miłosiernej Boga w Jezusie były wydarzenia paschalne; męka i śmierć Pana Jezusa na krzyżu oraz jego zmartwychwstanie – zaznaczył.

W dalszej części homilii abp Gądecki mówił o Matce Bożej Miłosierdzia. W tym kontekście zwrócił uwagę na ikonę Matki Bożej Ostrobramskiej, odróżniającej się od innych przedstawień Maryi – jest ona ukazana bez Dzieciątka. To scena Zwiastowania, w której Maryja wypowiada słowa „Oto ja, Służebnica Pańska”, moment, w którym następuje wcielenie Syna Bożego. – To właśnie ze względu na Syna, który miał się z Niej narodzić, Maryja otrzymała tytuł „Matka Miłosierdzia” – powiedział abp Gądecki. Nawiązując do nauczania Jana Pawła II wyjaśnił, że Maryja najpełniej poznała tajemnicę miłosierdzia Bożego, najpierw sama go doświadczając, towarzysząc Jezusowi objawiającemu tajemnicę miłosierdzia Bożego, wreszcie składając ofiarę u stóp krzyża.

>>Homilia

Jak zaznaczył, miłosierna miłość Boga objawia się przez Maryję w dziejach Kościoła i świata. Przez jej pośrednictwo spływa też na świat miłosierdzie Boże w postaci wszelkich łask.

Mówiąc o miłosiernym człowieku abp Gądecki podkreślił, że słowa Jezusa „bądźcie miłosierni” nie są jedynie radą czy zachętą. To Boży nakaz. – Dochodzę do przekonania, że miłosierdzie Boże jest największym darem Nieba – powiedział. Zaznaczył, że dzięki przesłaniu św. Faustyny Kowalskiej uświadomiliśmy sobie, że w miłosierdziu wyraża się sam rdzeń chrześcijaństwa.

Podkreślił, że człowieka miłosiernego poznajemy dzięki jego umiejętności dostrzeżenia potrzeb drugiego człowieka i przyjścia mu z pomocą ale także postawie miłości wobec nieprzyjaciół i gotowości do przebaczenia.

Przewodniczący KEP zakończył swą homilię modlitwą o postawę miłosierdzia, słowami św. Siostry Faustyny.

W Eucharystii uczestniczył nuncjusz apostolski na Litwie, abp Petar Rajič oraz biskupi należący do zespołu kontaktowego episkopatu polskiego i litewskiego, m.in. bp Romuald Kamiński i bp Tadeusz Bronakowski.

Na zakończenie liturgii abp Gądecki jeszcze raz podziękował za obecność i wspólną modlitwę. Zaznaczył też, że teraz, w czasach zagrożenia, ludzie łatwiej się jednoczą i są w stanie przekraczać swoje bariery. Udzielając błogosławieństwa życzył wszystkim opieki Matki Bożej Miłosierdzia.

maj/Wilno/KAI