W poniedziałek 14 sierpnia przypada 82. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Dla uczczenia tego wydarzenia, o godz. 10.30 przy Bloku 11, na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz, sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Kusego OFM z Republiki Środkowoafrykańskiej.

Na miejsce celebry wierni przyjdą w dwóch zorganizowanych pielgrzymkach, z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach (godz. 8:00) i z kościoła pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu (godz. 8:30). Pielgrzymowanie poprzedzą nabożeństwa upamiętniające przejście o. Kolbego z ziemi do nieba (Transitus).

W bunkrze głodowym, miejscu, gdzie zakonnik oddał życie za Franciszka Gajowniczka, duchowni oraz świeccy złożą kwiaty.

Św. Maksymilian Maria Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do zakonu franciszkanów we Lwowie. Studia filozoficzne i teologiczne ukończył w Rzymie.

Był założycielem największego klasztoru i twórcą największego w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej w Niepokalanowie k. Warszawy, założycielem ruchu maryjnego „Rycerstwo Niepokalanej”. W 1939 r. został aresztowany przez Niemców i tymczasowo skierowany do obozów koncentracyjnych (Lamsdorf, Amtitz i Ostrzeszów). 17 lutego 1941 r. został aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku w Warszawie. 28 maja 1941 r. został deportowany do Auschwitz i otrzymał numer 16670.

Mając 47 lat ofiarował swoje życie za współwięźnia – Franciszka Gajowniczka. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku w bunkrze głodowym obozu w Auschwitz, po podaniu zastrzyku z fenolu.

1971 roku został wyniesiony na ołtarze. 1972 roku odznaczony pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. 10 października 1982 roku papież Jan Paweł II zaliczył o. Maksymiliana do grona świętych męczenników Kościoła katolickiego, który poniósł śmierć w obronie wiary chrześcijańskiej i cnót ewangelicznych.

jms/ BP KEP

Foto: o. Jan Maria Szewek OFMConv