18 lipca: Konferencja prasowa z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa – zapowiedź

0
1862

MIVA Polska we współpracy z Biurem Prasowym KEP zaprasza na konferencję prasową przed XIX Ogólnopolskim Tygodniem św. Krzysztofa obchodzonym w dniach 22-29 lipca 2018.

Miejsce konferencji: Gmach KEP w Warszawa, Skwer Kard. St. Wyszyńskiego 6, sala nr 16
Termin konferencji: środa, 18.07.2018, godz.11.00

W konferencji wezmą udział:

Bp Jerzy Mazur SVD – Ordynariusz Ełcki i Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji;

Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska i z-ca Krajowego Duszpasterza Kierowców;

Misjonarze: ks. Paweł Chudzik, misjonarz FD z Peru i s. Immakulata Faustynowicz CSSMA
z Kamerunu;

Ks. dr Marian Midura – Krajowy Duszpasterz Kierowców;

Pan Jacek Zalewski, Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ekspert ds. BRD;

Insp. Zdzisław Sudoł – dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć zagadnień dotyczących pomocy misjonarzom w zakresie środków transportu (działania Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na rzecz pomocy
polskim misjonarzom i pomoc MIVA poprzez udział kierowców w Akcji św. Krzysztof; realizowane projekty misyjne MIVA w zakupie pojazdów w krajach misyjnych; specyfika działalności misyjnej i transport w Afryce i Ameryce Łacińskiej) oraz aktualne kwestie wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Po części formalnej będzie możliwość pytań i indywidualnych rozmów dziennikarzy z uczestnikami konferencji. Po konferencji zapraszamy na poczęstunek. Atrakcja: kociołek afrykański przygotowany przez misjonarzy!

Zapraszamy!

BRAK KOMENTARZY