„Odpowiedzialność pasterzy” to temat rekolekcji biskupów, które odbędą się na Jasnej Górze od 21 do 24 listopada br. Poprowadzi je ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, patrolog i bizantynolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i Collegium Bobolanum w Warszawie.

Ks. prof. Henryk Pietras SJ w ciągu czterech dni rekolekcji biskupów wygłosi osiem konferencji na temat odpowiedzialności pasterzy. Jak wyjaśnia, tematy poszczególnych nauk rekolekcyjnych wynikają bezpośrednio z tekstów Kościoła. „Rekolekcje odbędą się w dniach wyznaczonych, na które liturgia Kościoła przepisuje określone czytania mszalne i brewiarzowe. Uznałem, że dają one wiele punktów i tematów do refleksji” – tłumaczy ks. Pietras.

„Będziemy mogli wspólnie starać się wniknąć w treści proponowane przez modlitwę Kościoła i je odczytać w kontekście historycznym i społecznym, w jakim przyszło nam żyć” – podkreśla ks. Pietras. „Wierzę, że Słowo Boże zawsze jest «na temat» i na bieżąco daje nam wskazówki do życia w konkretnym dniu i w konkretnej sytuacji. Ufam, że w łączności z całym Kościołem, modlącym się w tych dniach tymi samymi tekstami Pisma, zdołamy odczytać wskazania, jakie Bóg ma dla nas w tym konkretnym momencie naszego życia i naszej służby Bogu i Kościołowi” – dodaje.

Pierwsza nauka rekolekcyjna pt. „Kompromis z władzą” została zaplanowana na wtorek wieczorem. Tematy kolejnych konferencji to: „Siedmiu braci machabejskich i ich matka”, „Miejsca religii i wiary w hierarchii wartości”, „Rola pasterzy: żniwiarze czy siewcy?”, „Niebezpieczna «walka ze złem»”, „Klemens Rzymski i problem zawiści w Kościele”, „O pasterzach uciskających owce” oraz nawiązująca do Ewangelii św. Łukasza konferencja o „Oczyszczeniu świątyni z rzeczy zbędnych”.

Biskupi każdy dzień rozpoczną Eucharystią połączoną z Jutrznią, a zakończą Apelem Jasnogórskim. W ciągu dnia zaplanowano też modlitwę brewiarzową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Na lekturę duchową, która będzie towarzyszyć biskupom, został wybrany tekst Orygenesa „O modlitwie”. Czwartek będzie dniem pokuty i pojednania. W piątek, 24 listopada, w ostatnim dniu rekolekcji, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej zostanie odprawiona Msza Święta za zmarłych biskupów.

***
Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, tegoroczny rekolekcjonista biskupów, urodził się 23 września 1954 roku w Dębieńsku. Jest patrologiem, bizantynologiem, profesorem nauk teologicznych.
Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1980 roku. W latach 1980–1985 kontynuował studia w Rzymie na Augustinianum, gdzie uzyskał doktorat z patrologii („L’amore in Origene”). Habilitował się w roku 1990 („Jedność Boga, jedność świata i jedność Kościoła”). W latach 1992-2010 pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa WAM, zaś w latach 2010-2014 – rektora Akademii Ignatianum w Krakowie. Był też delegatem na 34. Kongregację Generalną Jezuitów w 1995 roku.
W kadencji 2011–2015 był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Ks. prof. Pietras to autor wielu publikacji z zakresu chrześcijaństwa antycznego i patrologii. Zainicjował też serie wydawnicze: „Źródła Myśli Teologicznej” oraz „Wielcy Ludzie Kościoła”.
Obecnie wykłada patrologię na Papieskim Wydziale Teologicznym Sekcji „Bobolanum” w Warszawie i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

BP KEP

Zobacz też: 20-21 listopada: 396. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze (zapowiedź)

BRAK KOMENTARZY