We wspomnienie św. Karola Boromeusza, twórcy i patrona seminariów duchownych, 4 listopada, rozpocznie się 11. edycja misyjnej akcji AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów). Jej celem jest wsparcie kleryków w krajach misyjnych. 

Akcję AdoMiS Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zapoczątkowały 1 października 2013 r. Wsparciem duchowym i materialnym przyszłych kapłanów w krajach misyjnych zajmuje się w sposób szczególny Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA) założone w XIX w. przez francuską arystokratkę Joannę Bigard, która przeznaczyła swój majątek na pomoc klerykom w Afryce i Indiach.

We wspomnienie św. Karola Boromeusza, który na Soborze Trydenckim (1545–1563) był postulatorem organizowania seminariów duchownych, Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zapraszają do wsparcia modlitewnego i materialnego seminariów duchownych na terenach misyjnych. Inicjatywa trwa cały rok i przez cały ten okres można do niej dołączać. W akcję można włączyć się poprzez codzienną modlitwę za adoptowanych seminarzystów, a także jedną z form pomocy finansowej. Można to uczynić indywidualnie lub w grupie parafialnej, wspólnotowej czy koleżeńskiej.

Zebrane fundusze przeznaczone są przede wszystkim na utrzymanie seminariów w krajach misyjnych, w tym na budowę i remont budynków, zakup książek i wszelkiego rodzaju sprzętu i narzędzi pracy.

Program AdoMiS polega na wspieraniu całego seminarium, w skład którego wchodzą: klerycy, wychowawcy i ojcowie duchowni.

Pod opieką PDPA jest ok. 80 tys. seminarzystów i 2201 formatorów w 745 seminariach.

Ofiary można składać m.in. poprzez zakładkę „wspieraj” na stronie https://missio.org.pl/wspieraj/.

>>Więcej na www.missio.org  

>>MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

BRAK KOMENTARZY