Pod hasłem „Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie” od 8 do 9 czerwca odbędzie się XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Udział w niej zapowiedziało ponad 40 pocztów sztandarowych Akcji Katolickiej z całej Polski oraz ok. 5 tys. przedstawicieli Stowarzyszenia.

Pielgrzymkę Akcji Katolickiej poprzedzi konferencja w sali redakcji „Niedzieli” z wykładami: ks. prof. Piotra Mazurkiewicza „Wolność sumienia a wolne sumienie” oraz Anny Rastawickiej z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Wolność jako dar i odpowiedzialność w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego.” Piątkowe rozważanie Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadzi ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ

 Jasna Góra, 08-09.06.2018 r.

 „Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie”

 08  czerwca  – piątek

Sala Redakcji ”Niedzieli”, ul. 3 Maja 12

17.00   – otwarcie konferencji – Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK

–  wystąpienia:

–  Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, temat: „Wolność sumienia a wolne sumienie.”

–  Anna Rastawicka, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

temat: „Wolność jako dar i odpowiedzialność w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego.”

–  dyskusja panelowa

21 .00  Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

– Apel Jasnogórski, Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Borutka, Asystent Diecezjalny

Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej

– modlitewne czuwanie nocne, prowadzenie Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej

09 czerwca – sobota

 11.00   Katedra Częstochowska

– słowo prezes Zarządu KIAK, Urszuli Furtak

– słowo J.E. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego

– słowo J.E. Ks. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej

– wystąpienia zaproszonych gości

– wręczenie medali „Za dzieło apostolstwa”

12.00   – przejście na Jasną Górę

12.50   – powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego

– ojcowie paulini

            – prezes KIAK Urszula Furtak

13.00   – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim

            pod przewodnictwem i z homilią J.E. Bpa Stefana Regmunta, Biskupa Seniora Diecezji  Zielonogórsko – Gorzowskiej

Akcja Katolicka/ BP  KEP

BRAK KOMENTARZY