Troska Kościoła o dzieci i młodzież ma wiele wymiarów i urzeczywistnia się w różnych dziedzinach, ale jej najważniejszym celem pozostaje zaszczepienie najmłodszym chrześcijanom wiary w Chrystusa oraz włączenie ich w życie i misję Kościoła. Temu ma służyć katecheza i nauczanie religii w szkołach – mówił do katechetek i katechetów abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podjął podczas archidiecezjalnego dnia katechetycznego temat: „Katecheta w szkole – pracownik czy misjonarz?”.

Spotkanie odbyło się w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu 2 września. Wzięli w nim udział katecheci nauczający religii w placówkach oświatowych w archidiecezji poznańskiej. „Być misjonarzem w szkole znaczy uczyć sztuki życia chrześcijańskiego. To znaczy: mam odpowiedź na wasze najważniejsze pytanie; wskazuję wam drogę życia, drogę szczęścia” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański zachęcał uczestników, aby pomnażali otrzymane od Boga talenty. Przekonywał, że rodzice, nauczyciele i katecheci powinni też pomóc uczniom rozwijać różne umiejętności. „Człowiek, przychodząc na świat, nie posiada tego wszystkiego, co jest konieczne do jego rozwoju cielesnego i duchowego. Potrzebuje innych” – mówił abp Gądecki.

„Każdy ochrzczony niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie ewangelizacji realizowanym tylko przez kwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań. Każdy chrześcijanin – każdy katecheta – jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Jezusie Chrystusie” – przekonywał metropolita poznański.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że długi orszak katechetów – błogosławionych, świętych i męczenników – naznaczył misję Kościoła, którą trzeba lepiej poznać, ponieważ stanowi obfite źródło nie tylko dla katechezy, ale dla całej historii duchowości chrześcijańskiej.

„Katecheta jest powołany, aby być czynnym w duszpasterskiej posłudze przekazywania wiary, która rozwija się na różnych swych etapach: od pierwszego głoszenia, które wprowadza w kerygmat, przez nauczanie, które czyni świadomymi nowego życia w Chrystusie i przygotowuje w szczególności do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą” – mówił abp Gądecki.

Homilia

ms / Poznań
fot. archpoznan.pl