„Modlitwa za pierwszych władców jest rodzajem naszej wdzięczności wobec tych, którzy wznosili zręby polskiej państwowości i kładli fundamenty chrześcijaństwa na polskiej ziemi. Tego rodzaju modlitwa jest koniecznym przypomnieniem historycznej prawdy o miejscu, w którym się dla nas wszystko zaczęło” – powiedział abp Stanisław Gądecki. Metropolita poznański przewodniczył uroczystej Mszy św. za władców Polski z dynastii Piastów, pochowanych w poznańskiej katedrze. Świątynia jest bowiem najstarszą nekropolią pierwszych królów i książąt polskich.

Przewodniczący KEP w homilii podjął refleksję nad naturą władzy. Przypomniał, że każda społeczność ludzka musi mieć władcę, który sprawuje w niej rządy, a istnienie władzy jest niezbędne dla jedności każdego państwa.

„Społeczność ludzka nie może być dobrze zorganizowana ani wytwarzać odpowiedniej ilości dóbr, jeśli jest pozbawiona ludzi sprawujących w niej władzę, którzy stoją na straży praw i w miarę potrzeby nie szczędzą pracy i starań dla dobra wszystkich” – zauważył metropolita poznański.

Abp Gądecki przypomniał słowa św. Pawła, który uczy, że sama zasada władzy pochodzi od Boga.

„Konieczność rządzenia jest zamierzona przez Boga. Słowo „władza” oznacza upoważnienie, na mocy którego sądy lub instytucje nadają prawa i wydają polecenia władzy oraz oczekują z ich strony posłuszeństwa” – stwierdził metropolita poznański.

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że władcę obowiązuje to samo prawo Boże, któremu podlegają wszyscy obywatele. „Władza jest sprawowana w sposób prawowity, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności i jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych” – zaznaczył.

Przekonywał, że „władza polega głównie na mocy niematerialnej, dlatego ci, którzy sprawują władzę w państwie, powinni odwoływać się do sumień ludzkich, czyli do chętnego współdziałania dla dobra wszystkich”.

Hierarcha podkreślił, że ci, którzy sprawują władzę, winni traktować ją jako służbę. Zasada służby należy do istoty ducha chrześcijańskiego. „Niestety zasada służby napotyka sprzeciw we współczesnej mentalności, która wywyższa autonomię wolność i spontaniczność” – stwierdził metropolita poznański.

Poznańska katedra jest najstarszą nekropolią pierwszych królów i książąt polskich. W jej podziemiach pochowani są: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Przemysł II, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Władysław Odoniec, Bolesław Pobożny i Przemysł I, a także księżna Dobrawa.

msz/ KAI
Fot. www.archpoznan.pl

BRAK KOMENTARZY