Abp Gądecki na ogólnopolskim sympozjum teologów duchowości

19-06-2015

Abp Gądecki odprawił Msze Świętą i wygłosił homilię podczas ogólnopolskiego sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości pt: Życie konsekrowane w perspektywie trzeciego tysiąclecia. Spotkanie odbywa się w ośrodku rekolekcyjnym w Zaniemyślu (archidiecezja poznańska) w dniach 19-20 czerwca.

0
212

Podajemy niżej program szczegółowy sympozjum:

Piątek, 19 czerwca 2015

12:00 — Zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości — przewodniczy ks. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, prof. KUL, Prezes PSTD

13:15 — Obiad

14:30 — Otwarcie i wprowadzenie do sympozjum: ks. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, prof. KUL

I sesja: Posoborowa teologia życia konsekrowanego

Rozwój życia konsekrowanego po Soborze Watykańskim II — prof. dr hab. Czesław PARZYSZEK SAC (UKSW)

Posoborowe wizje teologii życia konsekrowanego — prof. dr hab. Jerzy W. GOGOLA OCD (UPJPII)

15:45 — Przerwa

16:15 — Misterium konsekracji — dr hab. Teresa PASZKOWSKA, prof. KUL

Istotne elementy życia wspólnotowego — ks. dr hab. Jan MACHNIAK, prof. UPJPII

Dyskusja

18:00 — Eucharystia z  Nieszporami. Przewodniczenie i homilia: abp Stanisław GĄDECKI, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

19:30 — Kolacja

Sobota, 20 czerwca 2015

 7:00 — Jutrznia. Przewodniczenie: dr Andrzej JASTRZĘBSKI OMI (Lublin)

 7:30 — Śniadanie

 II sesja: Formacja w życiu konsekrowanym

8:30 — Współczesne zagrożenia duchowości życia konsekrowanego — dr hab. Marian ZAWADA OCD (KID)

Formacja do życia konsekrowanego — ewolucja rozumienia problemu — dr Andrzej BARAN OFMCap (Lublin)

Problemy kierownictwa duchowego osób konsekrowanych — dr hab. Piotr PIASECKI OMI (UAM)

Dyskusja

 9:30 — Przerwa

III sesja: Apostolstwo życia konsekrowanego

10:00 — Współczesne areopagi życia konsekrowanego — dr hab. Jacek KICIŃSKI CMF, prof. PWT (Wrocław)

Życie konsekrowane a rodzina — dr hab. Adam J. SOBCZYK MSF (Poznań)

Życie konsekrowane a duchowość księdza diecezjalnego — ks. dr hab. Jacek HADRYŚ, prof. UAM

Dyskusja

12:00 — Eucharystia. Przewodniczenie i homilia: bp prof. dr hab. Henryk WEJMAN (Szczecin)

13:30 — Obiad

 


STD_logoPolskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości

Jest to katolicka organizacja naukowa, z siedzibą przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która skupia teologów duchowości z kraju i zagranicy. Jej celem jest między innymi prowadzenie badań w dziedzinie duchowości, promowanie i popularyzowanie wiedzy w zakresie duchowości katolickiej, a także integrowanie środowiska teologów duchowości w Polsce i koordynowanie podejmowanych przez nich prac naukowo-badawczych.

BRAK KOMENTARZY