Chodzi nie tylko o zwykły przekaz Ewangelii, ale i o ukierunkowanie na miłosierdzie, podniesienie tego jej aspektu – mówi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki o orędziu Ojca Świętego Franciszka na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym roku jest on przeżywany pod hasłem „Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie”.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest obchodzony od 1967 roku, Paweł VI ogłosił też wtedy pierwsze orędzie na ten dzień. Orędzie ogłaszane jest obecnie w styczniu. Sam dzień w Polsce przypada w trzecią niedzielę września.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu został zaproponowany przez Sobór Watykański II. W Dekrecie o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 r. czytamy: „W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego”.

Zobacz też:

>>Orędzie Papieskie

>>Słowo Przewodniczącego Rady KEP ds.Środków Społecznego Przekazu

BRAK KOMENTARZY