Dziękujmy Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie zrodziło się dzięki możliwościom stwarzanym przez Dzień Judaizmu – powiedział abp Stanisław Gadecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 17 stycznia w Poznaniu, podczas głównych obchodów XXV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

„Bądźmy gotowi do pogłębienia dialogu w duchu lojalności i przyjaźni, z wzajemnym poszanowaniem naszych najgłębszych przekonań, w oparciu o te elementy Objawienia, które są dla nas wspólne” – zachęcał abp Stanisław Gądecki.

Tekst słowa>>

Podkreślił, że od 25-pięciu już lat – „celem Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce jest niezmiennie wspólna modlitwa i refleksja nad związkiem istniejącym między obu religiami, rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Jest głębsze uświadomienie sobie tego, że obie nasze religie – w pełni świadome licznych łączących je więzów, a szczególnie świadome owej „więzi”, o której mówi Sobór – chcą być uznawane i respektowane, każda w swojej własnej tożsamości, bez jakiegokolwiek synkretyzmu i dwuznacznego przywłaszczania”.

Przewodniczący Episkopatu przyznał jednak, że mimo upływu tych 25 lat i wielkich wysiłków uczynionych z jednej i drugiej strony, „daleko nam jeszcze do usunięcia wszystkich uprzedzeń i znalezienia odpowiedniego języka, aby ukazywać prawdziwe oblicze Żydów i judaizmu, jak też chrześcijan i chrześcijaństwa”.

W swoim słowie abp Gądecki przypomniał, jak doszło do ustanowienia tego dnia w Kościele. Mówił o tym, że 25 lat temu, po rozmowach, jakie prowadził z włoskimi organizatorami wizyty św. Jana Pawła w rzymskiej synagodze (13 kwietnia 1986) wniósł na sesję Konferencji Episkopatu projekt ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, zwanego też Dniem Dialogu z Judaizmem. „Projekt ten został przyjęty i Polska stała się drugim, po Włoszech, europejskim krajem, w którym zaczęto organizować takie obchody. Później do tej inicjatywy przyłączyły się m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria. Pierwszy taki dzień obchodziliśmy centralnie w Krakowie (17.01.1998)” – powiedział.

„Dzisiaj dziękuję Panu Bogu za to, że inicjatywa ta nie umarła śmiercią naturalną, ale żyje i po 25. latach, możemy obchodzić ten ogólnopolski dzień w Poznaniu dnia 17 stycznia” – podkreślił.

BP KEP

Zobacz też: Galeria zdjęć (www.archpoznan.pl)

BRAK KOMENTARZY