Abp Gądecki w TVP: szanujmy demokrację

24-12-2016
581

Z apelem o poszanowanie zasad demokracji zwrócił się w orędziu bożonarodzeniowym wyemitowanym przez Telewizję Polską abp Stanisław Gądecki. „Kościół uczy, że prawdziwy pokój możliwy jest tylko dzięki przebaczeniu i pojednaniu” – podkreślił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

>>Tekst orędzia

Orędzie Metropolity Poznańskiego zostało wyemitowane wieczorem przez TVP Poznań i umieszczone w Internecie. Abp Gądecki nawiązał w nim do „trudności, które aktualnie wstrząsają naszą Ojczyzną”, zwracając uwagę na „obowiązek poszanowania demokratycznie wybranej władzy”.

Metropolita Poznański przypomniał stwierdzenie z watykańskiego Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, iż „demokratyczny rząd ustanawiany jest rzeczywiście na podstawie przyznania mu przez społeczeństwo uprawnień i zadań, które on pełni w imieniu tegoż społeczeństwa, ze względu na nie i na jego korzyść; oczywiste jest zatem, że każda demokracja powinna być systemem zapewniającym uczestnictwo obywateli. Oznacza to, że różne podmioty wspólnoty obywatelskiej, na każdym jej poziomie, są formowane, słuchane i włączane w pełnione przez nią zadania”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył w tym kontekście, że chociaż „nie jest łatwo przebaczyć w obliczu skutków konfliktów, ponieważ konflikty pozostawiają zawsze po sobie ciężar bólu”, to jednak „można mu ulżyć przez pogłębioną, uczciwą i odważną refleksję, wspólną dla obu stron konfliktu”.

„Ciężar przeszłości, która nie może zostać zapomniana, można zaakceptować jedynie wówczas, gdy wzajemnie zaofiaruje się i przyjmie przebaczenie: chodzi o drogę długą i trudną, ale możliwą” – mówił abp Gądecki.

Metropolita Poznański w orędziu telewizyjnym zauważył, że w betlejemskiej grocie zaczęła się tworzyć wspólnota ludzi wierzących, zjednoczonych miłością do Zbawiciela i zmierzających do pokoju. „Dlatego każdemu widzowi Telewizji Poznań życzę, aby nabrał tej zdolności miłowania drugiego człowieka, którą zaszczepił w nas Chrystus” – zaznaczył abp Gądecki.

KAI