Abp Kupny do nauczycieli: macie realny wpływ na kształtowanie wartości

08-09-2016
1502

Na uniwersytety przychodzą ludzie już ukształtowani. W waszych placówkach macie realny wpływ na kształtowanie w wychowankach świata wartości i postaw ewangelicznych – powiedział abp Józef Kupny do nauczycieli, podczas Mszy św. w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, inaugurującej kolejny rok nauki kilkuset uczniów katolickich podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, działających na terenie archidiecezji wrocławskiej.

W homilii ks. dr Kacper Radzki, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie, zaapelował do dzieci i młodzieży: „Zechciejcie zaufać, że ci, którzy was prowadzą chcą waszego dobra”. – Może dziś nie zawsze będzie to przyjemne, ale uwierzcie, że w przyszłości będzie to dla was pożyteczne – dodał dyrektor.

Dziękując nauczycielom za ich pracę, abp Kupny podkreślił wartość pierwszych etapów kształcenia młodego człowieka. Metropolita wrocławski zwrócił również uwagę, że początków szkolnictwa w naszej ojczyźnie należy szukać w Kościele. – Kościół najpierw kształcił na swoje potrzeby, ale potem także uczył w szkołach przyklasztornych, przykatedralnych i parafialnych. O tym wielkim wkładzie Kościoła w szkolnictwo dziś się nie mówi, ale taka jest prawda – zaznaczył hierarcha.

Pierwsza wspólna inauguracja roku szkolnego dolnośląskich szkół katolickich odbyła się trzy lata temu z inicjatywy abp. Józefa Kupnego, który podczas spotkania z dyrektorami placówek wskazał na konieczność skoordynowania ich działań, dzięki którym będą w stanie dotrzeć z informacją o swojej ofercie edukacyjnej do jak najszerszego grona odbiorców. – Szkoły katolickie to nie placówki drugiego gatunku – mówił wówczas abp Józef Kupny, dodając, że jego rozeznanie pozwala mu stwierdzić, iż absolwenci tych szkół są doskonale przygotowani, by radzić sobie w świecie.

We Wrocławiu działa 8 szkół katolickich, w tym trzy licea, cztery gimnazja oraz jedna szkoła podstawowa.

KAI / xrk / Wrocław