Abp Michalik: Nikt nie jest tak biedny, żeby nie mógł pomóc drugiemu

04-03-2013

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik poświęcił Centrum Charytatywno-Edukacyjne Caritas Polska. W homilii zaznaczył, że tylko harmonia pracy, modlitwy i współpracy może przynieść owoce. Za najpilniejsze zadanie na dziś uznał budzenie wrażliwości na potrzeby bliźniego.

1640

Bóg jest Miłością – to najbliższe nam określenie Boga, które zostawił św. Jan w swoim liście – mówił abp Józef Michalik podczas Mszy św. sprawowanej w nowej siedzibie Caritas Polska. Jak podkreślił, gdy człowiek oddala się od Boga, choć nieustannie potrzebuje Jego pomocy, ta miłość nie ustaje. Wówczas „przybiera postać miłosierdzia, konkretnego czynu niezasłużonego, może nawet nieoczekiwanego” – mówił przewodniczący Episkopatu. „Prawdziwy dramat dziejów zaczyna się wtedy, kiedy człowiekowi brakuje pokory, aby poprosić i przyjąć miłosierną miłość” – mówił abp Michalik.

Dalej arcybiskup wyjaśniał, że najważniejszym motywem wszelkich działań charytatywnych jest naśladowanie Chrystusa. – Argumentacja podana przez Pana Jezusa jest nie do zbicia: mam czynić miłość, okazywać miłosierdzie, bo Bóg jest miłosierny – mówił abp Michalik, nawiązując do słów Chrystusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

Za najpilniejszą potrzebę współczesnych czasów uznał budzenie wrażliwości każdego z nas, wrażliwości każdego człowieka na potrzeby bliźniego – duchowe i materialne. –  Nikt bowiem nie jest tak biedny, żeby nie mógł pomóc drugiemu. Wszyscy jesteśmy braćmi jako dzieci jednego Ojca w niebie i w każdym z nas On powinien móc rozpoznać siebie – mówił arcybiskup.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że struktura ogólnokrajowa Caritas ma pomóc Kościołowi w wypełnianiu zadań miłosierdzia. – Diecezje nasze oczekiwać będą na pomoc i inspiracje od Centralnego Ośrodka Caritas w bezpiecznym i skutecznym otwieraniu perspektyw pracy, ale będą też zobowiązane uznać i pozwolić, aby nasi wierni i ludzie dobrej woli z całej Polski mieli możliwość włączenia się w pomoc, jakiej potrzebuje Caritas Polska – mówił abp Michalik.  Zaznaczył, że tylko harmonia pracy, modlitwy i współpracy przynieść może optymalne owoce.

Po Eucharystii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poświęcił tablicę pamiątkową i gmach. W uroczystości uczestniczyli także biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser, biskup polowy bp Józef Guzdek, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu bp Wojciech Polak oraz biskupi Tadeusz Pikus i Marek Solarczyk.

Nowa siedziba Caritas Polska mieści się w Warszawie przy ul. Okopowej 55. Budynek powstał w 4 lata, dzięki znacznemu wsparciu Renovabis, niemieckiej Caritas oraz archidiecezji Paderborn. Mieszczą się tam biura Caritas Polska, jest także część konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem multimedialnym i noclegowym.

Zobacz także:

Homilia abp. Michalika podczas poświęcenia Centrum Charytatywno-Edukacyjnego Caritas Polska