Zmartwychwstały Chrystus uczy nas, że życie jest silniejsze od śmierci, dobro i sprawiedliwość zwyciężają zawsze, a wszelkie cierpienie ma swój kres i kiedyś się kończy – napisał abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, w życzeniach wielkanocnych.

Abp Popowicz przyznał, że tegoroczne obchody Wielkanocy mają miejsce w szczególnym czasie, „gdy nasza ukraińska ziemia nadal krwawi z powodu ran zadanych i zadawanych nam przez rosyjską armię, która za błogosławieństwem swoich duchownych liderów, odbiera życie niewinnym ludziom i usiłuje zamienić Ukrainę w biblijną dolinę Jozafata”.

„Dzisiaj Zmartwychwstały Chrystus wędruje z nami, idzie drogami naszego życia i drogami cierpienia naszego ludu. Tak jak kiedyś, spotkał na drodze uczniów, którzy uciekali z Jerozolimy do Emaus, tak dzisiaj spotyka na swojej drodze wygnańców z ich ojczystej ziemi, ukraińskie dzieci deportowane do Rosji, jeńców wojennych przetrzymywanych w nieludzkich warunkach, ojców i matki okrytych żałobą po śmierci synów i córek, którzy polegli na polu chwały z wrogiem ludzkości” – zaznaczył abp Popowicz w życzeniach. Dodał, że „wszystkim spotkanym daje swój uzdrawiający Pokój i pewność, że +siewcy śmierci+ nas nie pokonają, że ​​nasze zwycięstwo jest w Nim”.

Metropolita podkreślił, że Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem życia Kościoła i całej ludzkości. „Ani prześladowania, ani terror, ani obozy koncentracyjne nie mogły złamać ducha uczniów Jezusa Chrystusa, ponieważ ich siłą była i jest wiara w zmartwychwstanie”.

Grekokatolicy i kościoły wschodnie obchodzą w tym roku Wielkanoc 16 kwietnia, tydzień później według kalendarza juliańskiego, którym posługują się chrześcijańskie Kościoły Wschodnie.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst życzeń:

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

W tych dniach, zgodnie z tradycją Kościołów Wschodnich, obchodzimy Wielkanoc, największe chrześcijańskie święto, którego źródłem jest życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Za nami czas Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia. Byliśmy świadkami ostatnich minut życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Widzieliśmy niesprawiedliwy sąd nad Nim, drogę krzyżową, ukrzyżowanie, śmierć na krzyżu i pogrzeb.

Wydawało się, że sprawa Mesjasza została zamknięta! Ci, którzy wydali Jezusa na śmierć, aby mieć pewność że Jego ciało spocznie tam na wieki, postawili przy grobie straże, a wejście do grobu zapieczętowali kamieniem.

Jakież było zdziwienie kobiet niosących mirrę, które rankiem drugiego dnia udały się do ​​grobu, ażeby zgodnie z żydowskim zwyczajem namaścić ciało zmarłego. Niewiasty zobaczyły kamień odsunięty od grobu, a w miejscu, gdzie spoczywało ciało Zbawiciela, znaleźli tylko szaty pogrzebowe i anioła, który im oznajmił: „Czemu szukacie żyjącego wśród umarłych – nie ma go Tutaj! On powstał! Idźcie i powiedzcie o tym Jego uczniom”.

Również uczniowie przyjęli tę wiadomość z niedowierzaniem, lecz gdy tylko spotkali zmartwychwstałego Chrystusa, utwierdzili się w przekonaniu, że On naprawdę żyje i takim staje przed nimi!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem przekraczającym nasze rozumienie świata i nieskończoności, które przyjmujemy z pokorą – bo inaczej nasza wiara byłaby jeszcze jednym z wielu systemów filozoficznych czy wierzeń obecnej generacji rodzaju ludzkiego! Święty Paweł, apostoł narodów, powie wprost, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara byłaby daremną i nic nieznaczącym faktem w życiu człowieka.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem życia Kościoła i całej ludzkości. Dlatego chrześcijanie w każdym czasie i w różnych okolicznościach świętowali Wielkanoc, aby w ten sposób wyrazić swoją wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ani prześladowania, ani terror, ani obozy koncentracyjne nie mogły złamać ducha uczniów Jezusa Chrystusa, ponieważ ich siłą była i jest wiara w zmartwychwstanie.

Zmartwychwstały Chrystus uczy nas, że życie jest silniejsze od śmierci, dobro i sprawiedliwość zwyciężają zawsze, a wszelkie cierpienie ma swój kres i kiedyś się kończy!

Tegoroczne obchody naszej Wielkanocy mają miejsce w szczególnym czasie, gdy nasza ukraińska ziemia nadal krwawi z powodu ran zadanych i zadawanych nam przez rosyjską armię, która za błogosławieństwem swoich duchownych liderów, odbiera życie niewinnym ludziom i usiłuje zamienić Ukrainę w biblijną dolinę Jozafata.

Dziś Zmartwychwstały Chrystus staje pośród nas, tak jak kiedyś stał wśród swoich uczniów zamkniętych w domu w strachu przed Sanhedrynem, i obdarza nas swoim Pokojem!

Ten Boży Pokój, to nie jest jakiś pakt – układ, to nie jest jakaś forma kompromisu w imię urojonego spokoju!  Boży Pokój jest Bożą mocą, jest zapewnieniem, że sprawiedliwy i niewinnie cierpiący naród, będzie cieszył się łaską u Boga, a Bóg wyprowadzi go z bólu, smutku, cierpienia i śmierci.

Dzisiaj Zmartwychwstały Chrystus wędruje z nami, idzie drogami naszego życia i drogami cierpienia naszego ludu. Tak jak kiedyś, spotkał na drodze uczniów, którzy uciekali z Jerozolimy do Emaus, tak dzisiaj spotyka na swojej drodze wygnańców z ich ojczystej ziemi, ukraińskie dzieci deportowane do Rosji, jeńców wojennych przetrzymywanych w nieludzkich warunkach, ojców i matki okrytych żałobą po śmierci synów i córek, którzy polegli na polu chwały z wrogiem ludzkości. Wszystkim spotkanym daje swój uzdrawiający Pokój i pewność, że „siewcy śmierci” nas nie pokonają, że ​​nasze zwycięstwo jest w Nim.

Pomimo smutku, który ogarnia nasze serca z powodu wojny, z radością wyznawajmy naszą wiarę, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał !

Niech Chrystus, nasza Pascha, błogosławi każdemu z nas i całemu narodowi ukraińskiemu oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w Nim szukają sensu swego życia, prawdy i sprawiedliwości.

+ Eugeniusz Popowicz

Przemyśl – Wielkanoc 2023 roku zgodnie z kalendarzem juliańskim