Ewangelizacja zaczyna się od świadectwa, ponieważ ono rozbudza w ludziach ciekawość Jezusa. Biskup Tadeusz był świadkiem! – powiedział o śp. bp. Tadeuszu Pieronku abp Grzegorz Ryś podczas Mszy Świętej pogrzebowej w czwartek 3 stycznia, po której ciało zmarłego biskupa zostało złożone do krypty w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Eucharystii przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

W uroczystości 3 stycznia wzięli udział m.in. kard. Stanisław Dziwisz, bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz wielu przedstawicieli episkopatu, duchownych, przedstawicieli świata nauki, mediów i polityki.

W homilii, arcybiskup Grzegorz Ryś przypomniał, że biskup Tadeusz umarł w Oktawie Bożego Narodzenia – czasie, w którym Słowo Boże szuka ludzi, aby, dzięki nim, móc stać się ciałem. Dodał, że biskupa Tadeusza charakteryzują trzy słowa pochodzące z czytań z dzisiejszej liturgii. Pierwsze pochodzi z Listu Świętego Jana Apostoła: „Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego”. Arcybiskup podkreślił, że nie da się poznać bp. Tadeusza bez znajomości i doświadczenia Boga oraz zaznaczył, że jego posługa i misja były inne, wyróżniające się, ale dzięki temu trafiały do wielu.

Drugie słowo, również z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła, wyznaczało jego horyzont spotkania z drugim człowiekiem: „Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego”.

Metropolita łódzki podkreślił, że biskup Tadeusz uczył się stylu kapłaństwa pozbawionego dystansu w spotkaniu i otwartości na drugiego człowieka od Jana Pawła II. Podkreślił, że rzymskie doświadczenie czasów soborowych pozwoliło mu głębiej zrozumieć Kościół. Zwrócił również uwagę na synodalną działalność Zmarłego, która wyrażała się w silnym poczuciu jedności Kościoła.

Trzecim słowem, charakteryzującym życie biskupa Tadeusza, jest Ewangelia, ukazująca postać Jana Chrzciciela – tego, który poprzedza Jezusa. „Myślę, że właśnie tak można przeczytać wiele obszarów aktywności biskupa Tadeusza. Kochał takie miejsca, gdzie mógł poprzedzać Jezusa. Takie miejsca w Kościele nazywa się czasem preewangelizacją. Nie od razu mówi się tam o Jezusie, ale dokonuje się najpierw spotkania z wzajemnym zrozumieniem. To ostatecznie otwiera przestrzeń, aby przywołać Jezusa” – podkreślił abp Ryś.

Podczas uroczystości pogrzebowych głos zabrał również rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Wojciech Zyzak. Zaznaczył, że od 1965 roku wielu studentów mogło słuchać interesujących wykładów bp. Pieronka na temat prawa kanonicznego i czytać jego rozprawy naukowe. Podkreślił jego funkcję jako Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski oraz wkład w ratyfikację konkordatu i unormowanie kwestii kościelnego szkolnictwa wyższego.

Śp. Bp Tadeusz Pieronek spoczął w krypcie kościoła śś. Piotra i Pawła obok bp. Stanisława Smoleńskiego.

Bp Tadeusz Pieronek urodził się w 1934 w Radziechowach. W latach 1951–1956 był alumnem w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, a jednocześnie, do roku 1954, studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia prezbiteratu otrzymał 26 października 1957 roku z rąk administratora apostolskiego w Krakowie i abp. metropolity lwowskiego Eugeniusza Baziaka. W latach 1956–1960 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w latach 1961-1965 kontynuował studia na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie oraz odbył trzyletnie Studium Roty Rzymskiej, uzyskując w 1965 roku dyplom adwokata rotalnego. Był wikariuszem w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, następnie notariuszem w Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Był również sekretarzem Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, a następnie sekretarzem I Synodu Prowincji Krakowskiej. W roku 1975 został członkiem Komisji ds. Rewizji Prawa Kanonicznego Komisji Episkopatu Polski, a w 1987 – sekretarzem II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego w Polsce. W latach 1998–2004 był rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 25 marca 1992 został mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji sosnowieckiej. Po złożeniu rezygnacji z funkcji biskupa pomocniczego, biskup Tadeusz Pieronek stał się rezydentem archidiecezji krakowskiej, gdzie objął funkcję delegata Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego do spraw nauki i kultury. W 2005 roku został mianowany kanonikiem Kapituły Metropolitalnej na Wawelu. Brał udział w procesie beatyfikacyjnym papieża św. Jana Pawła II.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska


Pogrzeb śp. Biskupa Tadeusza Pieronka | Abp Marka Jędraszewski, 3.01.2019

Zobacz też:
>>Pierwszy dzień uroczystości pogrzebowych

BRAK KOMENTARZY