Ojciec Święty Franciszek mianował dziś abp. Stanisława Budzika, metropolitę lubelskiego i  Wielkiego Kanclerza KUL,  członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Abp Stanisław Budzik urodził się 25 kwietnia 1952 r. w Łękawicy k. Tarnowa. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1977 r. w Tarnowie. Został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej 24 lutego 2004 r. Święcenia biskupie przyjął 3 kwietnia 2004 r. w Tarnowie. Od czerwca 2007 do listopada 2011 r. był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. 26 września 2011 r. został mianowany arcybiskupem metropolią lubelskim. Diecezję objął 22 października 2011 r. Jest doktorem habilitowanym teologii, Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
doktor habilitowany teologii. W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję członka Rady Stałej oraz przewodniczącego Komisji Nauki Wiary. Jest również przewodniczącym Rady Programowej KAI. Jego dewizą biskupią są słowa: In virtute Crucis – W mocy Krzyża.

Do kompetencji Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej należą sprawy dotyczące uczelni wyższych zależnych od instytucji kościelnych a także pozostałych szkół różnych stopni zależnych od władz kościelnych, mających na celu formację młodzieży.

Watykan/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY