Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki Światosław Szewczuk podziękował przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławowi Gądeckiemu za wizytę solidarności w Ukrainie.

„Pragnę przekazać ciepłe słowa ogromnej wdzięczności, za odwiedziny i okazane wsparcie duchowe i moralne dla naszego Kościoła i całego narodu ukraińskiego broniącego swojej suwerenności, niezależności, terytorialnej integralności i prawa do samostanowienia” – napisał abp Światosław Szewczuk w liście do abp. Stanisława Gądeckiego. „Odczuwamy wraz z całym naszym Synodem ogromną więź braterstwa z Episkopatem Polski w świętej sprawie łączenia naszych narodów i Bożym dziele dialogu, zapoczątkowanym trzydzieści pięć lat temu w Rzymie, przez niestrudzonego orędownika pojednania polsko-ukraińskiego św. Jana Pawła II” – czytamy w liście.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego podziękował Przewodniczącemu Episkopatu Polski „za słowa otuchy i zapewnienia skierowane do udręczonego społeczeństwa, mówiące o nieustannej otwartości i gotowości niesienia pomocy ze strony Kościoła i narodu Polskiego dla najbardziej potrzebujących i poszkodowanych w wyniku prowadzonych działań wojennych ze strony Rosji”.

Zaprosił też go do udziału w uroczystym otwarciu plenarnego zebrania synodalnego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, które rozpocznie się 7 lipca w  Przemyślu.

„W imieniu własnym oraz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego dziękuję za wszelkie dotychczasowe wyrazy życzliwości i pamięci oraz pozdrawiam gorąco w duchu braterskiej więzi i miłości” – napisał abp Szewczuk w liście z podziękowaniem za wizytę w Ukrainie.

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wraz z prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem i metropolitą lubelskim abp. Stanisławem Budzikiem przebywali w Ukrainie od 17 do 20 maja. Odwiedzili Lwów, Kijów, Irpin i Buczę.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu abp. Szewczuka:

Ukrainian Greek Catholic Church
Sviatoslav Shevchuk
Major Archbishop of Kyiv-Halych

Kyiv, 24.05.2022

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Metropolita Poznański

Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie,

pragnę przekazać ciepłe słowa ogromnej wdzięczności, za odwiedziny i okazane wsparcie duchowe i moralne dla naszego Kościoła i całego narodu ukraińskiego broniącego swojej suwerenności, niezależności, terytorialnej integralności i prawa do samostanowienia. Odczuwamy wraz z całym naszym Synodem ogromną więź braterstwa z Episkopatem Polski w świętej sprawie łączenia naszych narodów i Bożym dziele dialogu, zapoczątkowanym trzydzieści pięć lat temu w Rzymie, przez niestrudzonego orędownika pojednania polsko-ukraińskiego św. Jana Pawła II. Chciałbym szczerze podziękować Ekscelencji za słowa otuchy i zapewnienia skierowane do udręczonego społeczeństwa, mówiące o nieustannej otwartości i gotowości niesienia pomocy ze strony Kościoła i narodu Polskiego dla najbardziej potrzebujących i poszkodowanych w wyniku prowadzonych działań wojennych ze strony Rosji.

Korzystając z okazji pragnę zaprosić Ekscelencję do udziału w uroczystym otwarciu plenarnego zebrania synodalnego UKGK, które rozpocznie się 7 lipca Boską Liturgią w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu o godz. 10.00, po czym po wspólnym posiłku, o godz. 15.00 – rozpocznie się plenarna sesja Synodu Biskupów UKGK w Wyższym Rzymskokatolickim Seminarium Duchownym, przy ul. Zamkowej 5. Będziemy ogromnie zaszczyceni jeśli Ekscelencja przyjmie nasze łaskawe zaproszenie i wygłosi osobiście lub w razie  niemożności  za  pośrednictwem  delegata, specjalne  przesłanie  do  biskupów synodalnych.

W imieniu własnym oraz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego dziękuję za wszelkie dotychczasowe wyrazy życzliwości i pamięci oraz pozdrawiam gorąco w duchu braterskiej więzi i miłości.

Życzę z głębi serca, aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło Księdzu Arcybiskupowi w służbie Kościołowi, poprzez mądre przewodniczenie pracom Konferencji Episkopatu Polski a moc Ducha Świętego wspomagała w działaniach służących pomnażaniu dobra.

Pozostaję szczerze oddany w Chrystusie Panu,

+ Światosław

Zobacz też: List z podziękowaniem do Prymasa Polski

BRAK KOMENTARZY